Dolazi li nam novi „vanmediteranac“?

Invazivne vrste se gotovo svakodnevno pronalaze u Sredozemnom moru, a definiraju se kao vrste koje koloniziraju određeno stanište i pritom izazivaju veće ekološke, okolišne i ekonomske promjene. Ostali nazivi za invazivne vrste su: alohtona, egzotična i strana vrsta te se mogu čuti sve češće među lokalnim stanovništvom. Naravno, organizmi se mogu prirodno širiti, što može biti posljedica klimatskih promjena, ali često se događaju situacije kada čovjek uvelike direktno doprinosi promjeni morskog ekosustava.   Mnogi se pitaju koji je, zapravo, problem s uvođenjem nove vrste u neko stanište. Zar to ne povećava bioraznolikost nekog mjesta? Alohtone vrste dovedene u određeni ekosustav često naruše ravnotežu autohtonog „stanovništva“. Sjetimo se samo situacije sa zelenim algama roda Caulerpa. Opća panika nastala nakon saznanja da je alga gotovo neuništiva i da prekriva bentos pritom „ubijajući“ sve ispred sebe (ili, bolje reći - pod sobom) nije bila bezrazložna. Bentoski organizmi su masovno ugibali, a kaulerpu se...

Više

Može li izlov trpova ugroziti priobalni ekosustav Jadrana?

Trpovi – neobična skupina životinja koju većina nas poznaje pod nazivom „morski krastavci“. Premda neuglednog izgleda, njihova uloga u održavanje zdravlja morskog ekosustava je od iznimne važnosti. Ova često marginalizirana skupina životinja zatekla se u središtu zbivanja nedavnim dojavama, prijavama i člancima o velikom izlovu od 300 kg oko otoka Paga. Trpovi koji se komercijalno iskorištavaju, obitavaju najčešće na sedimentnim pjeskovitim dnima, između 10 i 30 metara dubine, gdje gutaju površinski sloj iz kojeg se hrane organskom tvari koja tamo ostaje raspadanjem i ugibanjem svih drugih organizama. Na taj način čiste i „prozračuju“ sediment te ih možemo smatrati „morskim gujavicama“. Bez njih, bakterijska razgradnja na morskom dnu bila bi mnogo veća, količina kisika bi bila mnogo niža, te bismo imali „mrtvo“ muljevito dno. Stoga trenutke uživanje u tirkizno-plavom moru dok nam je bijeli sitni pijesak pod nogama možemo zahvaliti brojnim trpovima, jer bez njih, kupali bismo se u mulju. Holothuria...

Više

Istražili smo: Ostajemo li bez periske?

Posjetili smo Park prirode Telašćica početkom prosinca 2018. godine kako bismo provjerili stanje periski koje se suočavaju s opasnom prijetnjom. Plemenita periska je endemski i najveći školjkaš Mediterana, te može narasti do 120 cm u visinu. Rasprostranjena je u čitavom Jadranu na sedimentnom dnu plitkih priobalnih područja, a mnogi od nas poznaju je pod različitim imenima: lostura, loščura, palastura. Ekološka uloga ove vrste je od iznimne važnosti zbog toga što filtrira i zadržava velike količine organske tvari iz suspendiranog detritusa što doprinosi povećanju prozirnosti morske vode. Uz to, pruža brojnim algama, spužvama, mnogočetinašima, mahovnjacima i ostalim beskralješnjacima tvrdu podlogu za kolonizaciju u područjima mekog morskog dna. Stoga na periskama često vidimo veliko bogatstvo života šarenih organizama. Unutar njih također se nalaze mali račići koji s periskom žive u simbiozi. Osjetljiva je na zagađenje i onečišćenje mora, mnoge jedinke stradaju sidrenje, a još uvijek je prisutno i ilegalno vađenje jedinki radi...

Više

EVS Projekt MENPA: Blog (4) – My EVS experience

by: Carolina DelaHoz Schilling I stumbled upon the EVS program by coincidence one day when I was on the hunt for a job or an internship and I remember reading the project description and thinking: “That’s it. That’s what I will do.” And I was right! I arrived in Croatia mid-June, completely stomped by the heat wave that hit me when I stepped out the airplane, to commence a five month long internship with a marine conservation NGO called “The Marine Explorers Society – 20000 Leagues” that basically runs (mostly) as a two person operation: Hrvoje, founder and principal researcher of the organization, and Barbara, his right hand and partner in crime. On my first day we traveled to an island off the south coast of Croatia called Mljet where we would spend two months working together with another international environmental organization called Operation Wallacea. They operate as an educational...

Više

EVS Projekt MENPA: Blog (3) – Avanture 20000 milja: Silba

by: Carolina DelaHoz Schilling  The island of Silba is somewhat of a legend. The fact that we were going to spend two weeks there was causing some serious excitement amongst us and for good reason: Besides enjoying some of the more beautiful and peaceful views in Croatia, we were going to host two groups of students (BIUS) from the University of Zagreb to undertake some research and to go diving. Our preferred combination. Even though proper fall temperatures had finally reached this corner of the world and Bura was causing us some head scratching, we managed to squeeze in our whole program: Daily dives in search for even the most well hidden organisms off the “three reefs”, three tiny islands near Silba that are planned in as future Marine Protected Areas, research dives testing a protocol named “Squid Pop” in order to monitor predatory pressure near the coast of Silba....

Više