Europska volonterska služba – projekt MENPA (2018)

EVS program je pod okriljem Erasmus+ programa Europske unije koji omogućava mladima iz cijele Europe da volontiraju, uče, putuju i unaprjeđuju svoje socijalne i stručne vještine volontiranjem u drugoj zemlji. Ovim programom Društvo je na period od nekoliko mjeseci ugostilo volonterku Carolinu u projekt Marine Ecology and Nature Protection in Adriatic. Ovim projektom Carolina je postala sastavni dio Društva te je sudjelovala u svim aktivnostima udruge, od edukativnih projekata do onih istraživačkih. Kao veliki ljubitelj i poznavatelj morskih pasa upotpunila je naš edukativni program te održala brojna predavanja mladim studentima iz Hrvatske i cijelog svijeta o svom području interesa, te im također prezentirala brojne opcije uključivosti u rad udruga i organizacija kroz volontiranje, poput programa EVS. Također svojim kreativnim doprinosom upotpunila je promotivne i edukativne materijale, te svoje aktivnosti zaokružila serijom blogova o svom iskustvu u Hrvatskoj. (izbornik BLOG): EVS Projekt MENPA: Blog (1) – The adventures of 20000 Leagues:...

Više

Rasvijetlimo podmorje Silbe! (2018)

Edukativno istraživački projekt "Rasvijetlimo podmorje Silbe!" proveli smo povodom Svjetskog dana zaštite životinja i Svjetskog dana zaštite staništa na Silbi obilježujući ga kroz istraživačke aktivnosti inventarizacije infralitoralne stepenice Silbanskih grebena s Udrugom BIUS, te testiranjem "squid - pop" metodologije za mjerenje stope predacije. Također smo proveli edukativnu radionicu za osnovnoškolce Silbe na temu bioraznolikosti koju su predvodili studenti iz Grupe za biologiju mora iz udruge BIUS - Udruga studenata biologije. Učenike smo na interaktivan način educirali o raznim ali čestim vrstama u podmorju Jadrana, te s kojima se se i oni možda sreli ali nisu o njima puno znali. Također smo im prenijeli znanje o potencijalnim prijetnjama koje prijete tim organizmima u vidu klimatskih promjena, zagađenja, invazivnih vrsta i sl. Priprema za squid-pop -- Štapići s komadićima sušenog plašta liganja koji se postavljaju na transektima, te se prati predacija na komadiće mesa u pravilnim vremenskim razmacima Nakon toga otvorili smo...

Više

Zajedno protiv morskog otpada! (2018)

Tema otpada u morskom okolišu je nedovoljno obrađena u sklopu podizanja svijesti o zaštiti okoliša i štetnosti otpada na taj okoliš. Pojedine skupine otpada u moru imaju različitu sudbinu i utjecaj na živi svijetu u moru, pogotovo promatrano na dužoj vremenskoj skali. Ova tema sve je češće predmet istraživanja na globalnoj razini te se mnogo radi na osvještavanju javnosti o tom problemu, pogotovo problemu plastičnog otpada, te ih se potiče na aktivno sudjelovanje. Otpad se različito razlaže u akvatičkim ekosustavima od onih kopnenih. Brojna istraživanja ističu prisutnost najmanjih dijelova plastike – mikroplastike u stupcu morske vode, sedimentu, ali i morskim organizmima, uključujući komercijalno važne vrste morskih riba. S obzirom na povezanost svih svjetskih mora potrebno je djelovati ka što učinkovitijem rješavanju tog problema. Nužno je obratiti pažnju na temu otpada koji već postoji u okolišu, te se posvetiti njegovom uklanjanju odgovarajućim metodama, poput ponovnog korištenja i recikliranja. Takve aktivnosti mogu...

Više

Operation Wallacea u Hrvatskoj – CROpwall 2018.

Operation Wallacea u Hrvatskoj - CROpwall je projekt ljetne škole bioloških znanosti (Dinaric karst biodiversity course). Organiziran kao edukacijsko-ekspedicijsko-istraživački projekt višemjesečnog volonterskog kampa financiran donacijom britanske organizacije Operation Wallacea koja je proizašla kao inicijativa akademske zajednice Sveučilišta u Oxfordu. Program se provodi u partnerstvu s njima i udrugom Deep Blue Explorers. Volonterski kamp u drugoj godini Cropwalla bio je smješten u Nacionalnom parku Mljet i Parku prirode Lastovsko otočje gdje je više od 200 studenata diljem svijeta prošlo program edukacije i usavršavanje vještina istraživanja o morskom okolišu kroz biološka istraživanja. Sudionici su stekli nova znanja i vještine na temu održivog načina života, pravilnog gospodarenje prirodnim morskim resursima, te im je podignuta svijesti o zaštićenim i ugroženim morskim vrstama te morskom ekosustavu u cjelini. Uz sve to, sudionici volonteri su kroz svoju obuku prikupljali važne podatke za znanost, te su sudjelovali u istraživanju zajednica ježinaca, riba, posidonije i plemenite periske. Uspješno...

Više

Uspostava protokola za monitoring no-take zona u morskim zaštićenim područjima (2016 – 2017)

Prikupljenim osnovnim podatcima u istraživanju kroz 2014. i 2015. gdje smo istraživali staništa, testirali metodologije te planirali nastavak istraživanja postavili smo si odlične temelje za provedbu dva komplementarna projekta: „Uspostava protokola praćenja stanja (monitoring) no-take zona unutar PP Lastovsko otočje i NP Mljet“ „Uspostava protokola praćenja stanja (monitoring) no-take zona unutar PP Telašćica, NP Kornati i NP Brijuni“. Projektne aktivnosti projekta Uspostava protokola za monitoring no-take zona obuhvaćale su ekstenzivno istraživanje stanja infralitoralne zajednica riba na područjima zona predloženih za no-take zone u pojedinom morskim zaštićenim područjima. Procjena stana ribljeg fonda u vidu sastava vrsta, abundancije i procjenjene veličine poradi dobivanja procjene biomase vršena je neinvazivnom UVC metodom. Uz stanje zajednica riba važni pokazatelji koje je potrebno pratiti je i stanje staništa – zajednica infralitoralnih alga i naselja posidonije, te stanje zajednice ježinaca čija dinamika u populaciji često prati stanje zajednice riba s obzirom na njihove interakcije u odnosu plijen-predator...

Više