Zadar – bogatstvo Jadrana (2016)

Edukativni projekt usmjeren na podizanje svijesti lokalnog stanovništva Grada Zadra o bioraznolikosti Jadranskog mora, prijetnjama bioraznolikosti te mjerama 10 očuvanja morskog ekosustava, te prikupljanje otpada iz mora i sa obale koje će se napravit tijekom akcije čišćenja. Aktivnosti projekta su bile priprema edukativnog predavanja i montaža kratkometražnog filma na temu zaštite Jadranskog mora i o prijetnji koju mikroplastika predstavlja za morski eko sustav i za ljude. Edukacija je održana jedna u sklopu Morskog utorka u GKZ, a druga u OŠ Šimuna Kožičića Benje, podružnica Puntamika. Djeca su se upoznala s problemom mikroplastike, male čestice plastike koje nastaju raspadanjem većih komada pod utjecajem sunčeve energije postaju sve sitniji i sitniji, procesom biokoncentracije ulaze u hranidbenu mrežu morskih organizama te kao strano tijelo koje se raspada u organizmu morskih životinja djeluje štetno na zdravlje i imunološki sustav te konačno procesom biomagnifikacije završava u tijelu ribe i kao hrana za ljude. S učenicima...

Više

EDUbrovnik – za budućnost Jadrana (2016)

Edukativni projekt usmjeren na edukaciju o otpadu u moru te opasnostima koje plastika i mikroplastika predstavljaju za morski okoliš i bogatstvo mora. Edukativna radionica u skoplu projekta provedena je s učenicima nižih razreda  Osnovne škole Mokošica, te je u uvalo Lapad, zajedno s ronilačkim centom Blue Planet održana eko-akcija čišćenja podmorja. Projekt je financiran od strane Grada Dubrovnika.

Više

Monitoring plemenite periske u Parku prirode Telašćica (2014 – )

Nakon baseline istraživanja i kartiranja u 2012., dvije godine nakon, u 2014. godini je u suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Telašćica proveden prvi monitoring plemenite periske u PP Telašćica. Monitoring praćenja stanja plemenite periske periodnično se odrađuje svake dvije godine, te je uspješno nastavljen u 2016. godine . Usprkos lošem kišnom vremenu, monitoring na poznatim lokacijama je odrađen te su ustanovljena nova područja za proširenje monitoringa

Više

Istraživanje zajednica riba neinvazivnim metodama u morskim zaštićenim područjima (2014 – 2015)

Radi procjenjivanja stanja ribljeg fonda u infralitoralnoj zajednici nekto-bentičkih riba koriste se brojne metode. Često korištene neinvazivne metode istraživanja su podvodni vizualni cenzus (Underwater Visual Census = UVC) i video metode korištenjem mamca (Baited Remote Underwater Video System = BRUVS). Takav način istraživanja pogodan je za morska zaštićena područja, te važan alat pri procjeni učinkovitosti njihove zaštite. Takva istraživanja, uparena s kartiranjem staništa proveli smo u hrvatskim morskim zaštićenim područjima Nacionalnog parka Mljet u i Parka prirode Telašćica gdje su nam se pridružili i kolege sa Sveučilišta u Palermu, te su uključivala lokacije potencijalnih budućih no-take zona. Kartirali smo staništa na mjestu budućih no-take zona, fotografirali smo morsko dno u svrhu praćenja promjena te smo postavili temperaturne data loggere. Istraživanjem zajednica riba uspjeli smo sastaviti popis vrsta riba prisutnih na području parkova te procijenili njihovu brojnost. Uz to, nadovezali smo se na projekt 'Kartiranje i monitoring staništa plemenite periske' iz...

Više

Istraživanje istočnog otočja Parka prirode Lastovsko otočja (2014 – 2015)

Morsko zaštićeno područje PP Lastovsko otočje tvori najveći otok Lastovo te je okruženo nekolicinom malih otočja, jedno od njih su Lastovnjaci. Područje Lastovnjaka istraživano je u periodu od dvije godine (2014-2015) prilikom čega su kartirana morska staništa, te je sastavljen popis vrsta prikupljen inventarizacijom, gdje je posebni fokus bio na invazivne vrste. Također su detaljno kartirana i istražena područja u Parku prirode koja su u prijedlogu proglašavanja kao zone potpune zabrane ribolova (no-take) zone. Društvo je prvim terenskim istraživanjem u 2014. iskartiralo morska staništa na području Lastovnjaka i napravilo inventarizaciju vrsta kojom je dobiven uvid u bogatstvo flore i faune Parka. Posebna pozornost se posvetila dijelovima parka, budućim no - take zonama. Također, obratili smo pozornost na invazivne vrste i zabilježili njihovo postojanje na lokalitetima gdje su bile opažene. Iste aktivnosti nastavljene su i budućim terenskim istraživanjima. Uz njih na Lastovu smo educirali posjetitelje Parka o važnosti odgovornog ponašanja prema...

Više