Misli plavo – otok Ugljan (2015)

"Misli plavo" projekt je jačanja kapaciteta OCD-ova financiran iz EU fondova u proveden u partnerstvu s Udrugom studenata biologije BIUS. Aktivnosti projekta obuhvaćli su edukaciju otočkog stanovništva na temu održivog razvoja na otocima, pravilnom gospodarenju morskim resursima, podizanju svijesti o zaštićenim i ugroženim morskim vrstama te morskom ekosustavu u cjelini. Također, naši članovi su kroz projekt prošli adekvatne edukacije i trening za provedbu i pisanje EU projekata, te izradi edukacijskih programa za različite ciljane skupine, razmjena ideja i znanja između OCD-ova. U sklopu projekta provedene su brojne edukativne radionice za učenike osnovnih škola na Ugljanu. Također su sami učenici, kao i pripadnici lokalnog stanovništa, sudjelovali u akcijama čišćenja podmorja i plaža. U sklopu projekta održano je i nekoliko predavanja različite tematike vezane uz glavne aktivnosti projekta. Po završetku projekta diljem otoka Ugljana postavljene su info-edukativne ploče koje podsjećaju na to da uvijek MISLIMO PLAVO Postavljeno je šest edukativnih ploča. Teme...

Više

Kartiranja morskih staništa u Natura 2000 područja u Jadranu (2011 – 2014)

Kartiranjem morskih staništa u sklopu ekološke mreže Natura 2000 provedeno je na nekoliko lokacija diljem Jadrana a početkom prvih projekata 2011. godine. Prilikom kartiranja morskih staništa na većini lokacija odrađena je i inventarizacija vrsta, s fokusom na makrozoobentos. Projekti kartiranja morskih staništa Natura 2000 područja: Otok Hvar (u partnerstvu s Udrugom studenata biologije – BIUS) „Kartiranje morska staništa Natura 2000 područja otoka Šćedra“ – 2011. „Kartiranje morskih staništa Natura 2000 područja polotoka Kabal“ – 2012. „Kartiranje morskih staništa Natura 2000 područja oko Jelse na otoku Hvaru“ – 2012. Cresko-lošinjski arhipelag „Kartiranje morskih staništa Natura 2000 područja na zapadnoj strani otoka Cresa“ – 2013. „Kartiranje morskih staništa i inventarizacija makrozoobentsa Natura 2000 područja cresko-lošinjskog arhipelaga“ – 2014. Zadarska županija „Kartiranje Natura 2000 područja JI dio otoka Molata“ – 2014. godine „Kartiranje morskih staništa na područjima ekološke mreže Natura 2000 u Zadarskoj županiji“ – 2014. (12 područja) „Kartiranje morskih staniša Natura 20000...

Više

Istraživanje Komiškog zaljeva (2014)

Istraživanje provedeno u komiškom zaljevu na područjima ekološke mreže Natura 2000 obuhvaćalo je inventarizaciju makrozoobentosa, kartiranje staništa naselja posidonije i snimanje nultog stanja zaljeva. Projekt je proveden u partnerstvu s Udrugom studenta biologije – BIUS pri čemu su studenti obučavani u metodologijama istraživanja makrozoobentosa, bodljikaša i riba neinvazivnim metodama.

Više

Mladi i Natura 20000 (2014)

Edukativno – istraživački projekt u sklopu kojeg je provedeno kartiranje  Natura 2000 područja "Jugoistočni dio otoka Molata", te je provedena akcija čišćenja podmorja i obale s lokalnim stanovništvom. Edukativni segment projekta uključivao je edukaciju studenata i srednjoškolaca iz Zadra o Natura 2000 morskim staništima i vrstama. Fratar (Diplodus vulgaris) Projekt financiran od strane Grada Zadra.

Više

Istraživanje obraštajnih zajednica na umjetnim podlogama (2012 – 2013)

In situ eksperimentom postavljanjem različitih umjetnih podloga u infralitoralno stanište naselja posidonije pratio se afinitet obraštajih organizama ovisno o tipu podloge. Podatci sakupljeni ovim istraživanje, s fokusom na alge – dijatomeje objavljen je u časopisu Acta Botanica Croatica. Nenadović i sur. 2015. Development of periphytic diatoms on different artificial substrates in the Eastern Adriatic Sea

Više