O projektu “Misli (na) plavo”

Projekt „Misli (na) plavo – kako more utječe na nas i kako mi na njega“

Popularizirati STEM važno je za boljitak i kvalitetu života na Zemlji. Isto tako, očuvanje morskog ekosustava ključno je za održivi rast i razvoj. Vrlo je važno unaprijediti dostupnost sadržaja koji se tiču popularizacije kako “ocean literacy”, tako i STE(A)M-a. Na području RH prema rezultatima OECD-ovog istraživanja PISA, od 2006. do 2018. godine uočen je značajan negativan trend u postignućima hrvatskih učenika u prirodoslovnoj pismenosti. Manjak sredstava i mogućnosti u obrazovnom sustavu rezultirao je smanjenjem izvođenja praktične nastave, posebice u području popularizacije prirodnih predmeta. Grana znanja koja može praktično objediniti sva područja STEAM-a upravo je znanje o moru – oceanska pismenost bez koje nismo u mogućnosti biti znanstveno pismeni. Nedovoljna zastupljenost edukacije o moru počinje predstavljati sve veći problem zbog sve snažnijeg antropogenog utjecaja. Morski ekosustav je dominantno obilježje našega planeta te je primarno zaslužan za mogućnost života na Zemlji, sastavni je dio hidrološkog ciklusa i glavni pokretač klime na globalnoj i lokalnoj razini te mjesto najveće bioraznolikosti živoga svijeta. Stoga, poznavanjem mora i morskih ekosustava otvara se mogućnost za vrlo slikovitim i jednostavnim načinom približavanja fizike, kemije, biologije, tehnologije i važnostima njihove interdisciplinarnosti za održivi razvoj i očuvanje okoliša.

Projekt „Misli (na) plavo“ je prijavljen na poziv na dostavu projektnih prijedloga Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a. Istraživanje morskih ekosustava na kompleksan način objedinjuje sve aspekte STE(A)M. Popularizirati ga važno je za boljitak i kvalitetu života na Zemlji. Isto tako, očuvanje morskog ekosustava ključno je za održivi rast i razvoj. Vrlo je važno unaprijediti dostupnost sadržaja koji se tiču popularizacije kako “znanja o moru”, tako i STE(A)M-a, među pojedincima svih dobnih skupina.
Glavni ciljevi projekta su:

  1. Ojačani kapaciteti OCD-ova nositelja i partnera za provedbu edukativnih programa u području popularizacije STEM područja – prirodoslovnih znanosti kroz prizmu “znanja o moru” (ocean literacy) (kroz edukacije, treninge, osposobljavanja i razmjene iskustava na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini)
  2. Razvoj i provedba edukativnih sadržaja sa svrhom popularizacije “znanja o moru” među krajnjim korisnicima – djeca, mladi i opća populacija

Dugoročni rezultati projekta bit će vidljivi praćenjem OCD-ova sudionika u pogledu njihovih budućih aktivnosti, širenja prirodoslovnih znanosti putem “ocean literacy” koncepta, i područja djelovanja. Uključivanje zaposlenika nositelja projekta u međunarodnu grupu edukatora o moru (EMSEA) svakako će dodatno doprinijeti jačanju kapaciteta i povezivanju s relevantnim europskim dionicima iz spomenutog područja.
Nadalje, glavni dio mobilnog postava koristiti će se za buduće aktivnosti nositelja projekta, i partnera koji će biti odgovoran za održavanje nabavljene opreme, dok će sitna dodatna oprema biti namijenjena i ostati u vlasništvu nositelja i projektnih partnera kako bi isti bili u budućnosti aplicirati slične aktivnosti ovog projekta po njegovom završetku i u budućnosti. Rezultati projekta moći će se koristiti diljem Republike Hrvatske.

Projekt Misli (na) plavo s ukupnim proračunom od 1.183.332,43 HRK, sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u iznosu od 1.005.832,57 HRK, odnosno 85% bespovratnih sredstava, dok se ostalih 177.499,86 HRK, odnosno 15% ukupnih bespovratnih sredstava, osigurava iz Državnog proračuna RH.

Nositelj je Društvo istraživača mora – 20000 milja, uz partnerstvo Sveučilišta u Zadru, Udruge za očuvanje bioraznolikosti Aurelia, Udruge studenata BIUS, Udruge Mavena – 36 njezinih čuda i Umjetničke organizacije Silba Environment Art.Voditeljica projekta: mag. oecol. et prot. nat. Barbara Čolić
Šifra projekta: UP.04.2.1.10.0040
Trajanje projekta: 12/5/21 – 11/5/23
Sredstva: 1.183.332,43 HRK
Izvor financiranja: EU iz ESF (85%), Državni proračuna RH (15%)


Sadržaj je u isključivoj odgovornosti udruge Društvo istraživača mora 20000 milja.