Uspostava protokola za monitoring no-take zona u morskim zaštićenim područjima (2016 – 2017)

Prikupljenim osnovnim podatcima u istraživanju kroz 2014. i 2015. gdje smo istraživali staništa, testirali metodologije te planirali nastavak istraživanja postavili smo si odlične temelje za provedbu dva komplementarna projekta: „Uspostava protokola praćenja stanja (monitoring) no-take zona unutar PP Lastovsko otočje i NP Mljet“ „Uspostava protokola praćenja stanja (monitoring) no-take zona unutar PP Telašćica, NP Kornati i NP Brijuni“. Projektne aktivnosti projekta Uspostava protokola za monitoring no-take zona obuhvaćale su ekstenzivno istraživanje stanja infralitoralne zajednica riba na područjima zona predloženih za no-take zone u pojedinom morskim zaštićenim područjima. Procjena stana ribljeg fonda u vidu sastava vrsta, abundancije i procjenjene veličine poradi dobivanja procjene biomase vršena je neinvazivnom UVC metodom. Uz stanje zajednica riba važni pokazatelji koje je potrebno pratiti je i stanje staništa – zajednica infralitoralnih alga i naselja posidonije, te stanje zajednice ježinaca čija dinamika u populaciji često prati stanje zajednice riba s obzirom na njihove interakcije u odnosu plijen-predator...

Više

Istraživanje zajednica riba neinvazivnim metodama u morskim zaštićenim područjima (2014 – 2015)

Radi procjenjivanja stanja ribljeg fonda u infralitoralnoj zajednici nekto-bentičkih riba koriste se brojne metode. Često korištene neinvazivne metode istraživanja su podvodni vizualni cenzus (Underwater Visual Census = UVC) i video metode korištenjem mamca (Baited Remote Underwater Video System = BRUVS). Takav način istraživanja pogodan je za morska zaštićena područja, te važan alat pri procjeni učinkovitosti njihove zaštite. Takva istraživanja, uparena s kartiranjem staništa proveli smo u hrvatskim morskim zaštićenim područjima Nacionalnog parka Mljet u i Parka prirode Telašćica gdje su nam se pridružili i kolege sa Sveučilišta u Palermu, te su uključivala lokacije potencijalnih budućih no-take zona. Kartirali smo staništa na mjestu budućih no-take zona, fotografirali smo morsko dno u svrhu praćenja promjena te smo postavili temperaturne data loggere. Istraživanjem zajednica riba uspjeli smo sastaviti popis vrsta riba prisutnih na području parkova te procijenili njihovu brojnost. Uz to, nadovezali smo se na projekt 'Kartiranje i monitoring staništa plemenite periske' iz...

Više