Kante za prikupljanje naplavnog otpada – inovativna ideja koja godinu dana živi na otoku Silbi

Na plažama Silbe, čest prizor je naplavni otpad, donesen vjetrom, valovima i strujama. Često na njima izostaje bilo kakav oblik infrastrukture za prikupljanje tog otpada, prema bi sami korisnici tih plaža to htjeli. Stoga smo zajedno osigurali infrastrukturu jer se zajedno borimo protiv morskog otpada! Otpad u moru nije samo onaj koji se nalazi na morskom dnu i kojeg uklanjamo akcijama čišćenja podmorja već i onaj što pluta površinom mora te uslijed djelovanja valova nerijetko biva naplavljen na plaže. Naplavljeni otpad predstavlja problem kako za okolnu vegetaciju područja obalnog područja tako i za niz životnih zajednica koje svoje razvojne stadije, ali i život, provode upravo na ovome području. Također, ljudi zasigurno ne žele ležati na lijepim plažama dok ih okružuju plastične boce, vrećice, opušci, ... Kako bi spriječili štetu koju naplavljen otpad potencijalno može prouzročiti, u suradnji s velikim brojem otočana i posjetitelja otoka Silbe izgradili smo prošlo ljeto kante...

Više

Objavili smo prvi znanstveni rad o pomoru plemenite periske u Hrvatskoj

O tome da nam je dragu plemenitu perisku gotovo u potpunosti pokorio opasni parazit/i, 😔 kako kod nas, pa tako i u Mediteranu, pisali smo vam mnogobrojno puta u posljednje dvije godine No, uz to, mi smo pisali i nešto drugo - znanstveni rad - koji je napokon, nakon mjeseci čekanja, ugledao svjetlo dana! Plemenita periska je endemski i najveći školjkaš Mediterana, te može narasti do 120 cm u visinu. Rasprostranjena je u čitavom Jadranu na sedimentnom dnu plitkih priobalnih područja, a mnogi od nas poznaju je pod različitim imenima: lostura, loščura, palastura. Ekološka uloga ove vrste je od iznimne važnosti zbog toga što filtrira i zadržava velike količine organske tvari iz suspendiranog detritusa što doprinosi povećanju prozirnosti morske vode. Uz to, pruža brojnim algama, spužvama, mnogočetinašima, mahovnjacima i ostalim beskralješnjacima tvrdu podlogu za kolonizaciju u područjima mekog morskog dna. Stoga na periskama često vidimo veliko bogatstvo života šarenih organizama....

Više

Društvo 20000 milja na radnim sastancima projekta AMOR kojeg provodi Eko-Zadar

Aktivni mladi za održivi razvoj - AMOR je projekt Eko-Zadra kojeg provodi u partnerstvu s Javnom ustanova Natura Jadera te OŠ Nin. Krajem 2019. i početkom 2020. godine članovi Društva sudjelovali su na radnim sastancima programa obrazovanja za održivi razvoj "Solidarnost i aktivno djelovanje z održivi razvoj" koji se izrađuje u sklopu projekta AMOR - Aktivni mladi za održivi razvoj. Teme koje bile predmet našeg razgovora bile su raznolike – poticanje osobnih interesa i želja kod učenika, značenje održivog razvoja, ljudska prava, klimatske promjene, razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, … S obzirom na višegodišnje iskustvo članova Društva u vidu provedbe edukativnih radionica o zaštiti mora i okoliša, prepoznati smo kao vrijedni partneri koji su svojim savjetima i iskustvom pripomogli nekim novim idejama i vizijama ovog projekta. Veselimo se dojmovima s radionica s učenicima primjenom kreiranog programa! Više o aktivnostima projekta pronađite posjetom na FB stranicu projekta ovdje: https://www.facebook.com/AMOR-Aktivni-Mladi-za-Odr%C5%BEivi-Razvoj-328456564752185/

Više

Priključili smo se BIUS-ovom Velikom terenu “Insula Auri 2019” na Zlarinu

Dok su se BIUS-ovci priključili nama na monitoringu naselja posidonije u Natura 2000 područjima Šibensko - kninske županije, priključili smo se i mi BIUS-ovcima na aktivnostima njihovog posljednjeg velikog terena - na Zlarinu. Društvo 20000 milja dalo je i svoj doprinos posljednjem Velikom terenu BIUS-a koji se 2019. godine provodio na Zlarinu, pod nazivom „Insula Auri“, Članovi Grupe za biologiju mora pridružili su nam se na provedbi monitoringa posidonije na postajama u blizini Zlarina, a i mi smo se njima pridružili ... Provedbom edukativne radionice za učenike lokalne osnovne škole koje smo upozali s tim što točno rade "istraživači mora"... ... sudjelovanjem u akciji čišćenja podmorja i plaže u uvali Magarna na jugu Zlarina. autor: Đina Nola (BIUS)

Više

Društvo i na Azorima – sudjelovali smo na 7. EMSEA konferenciji

7. EMSEA konferencija održana je od 16. do 20. rujna 2019. u EXPOLAB, Sao Miguel, Azori, Portugal s glavnim fokusom na 14. globalni cilj održivog razvoja - Life Below Water. Predsjednik Društva, Hrvoje Čižmek, tijekom rujna 2019. godine sudjelovao je u sedmoj po redu konferenciji koju organizira European Marine Science Educators Association - EMSEA. EMSEA je međunarodna neprofitna organizacija koja je zauzeta za jačanje i popularizaciju potrebe o znanju o moru "ocean literacy" u Europi - pojam "ocean literacy" podrazumijeva razumijevanje utjecaja mora na čovjeka i čovjekova utjecaja na more. EMSEA pruža platformu za obrazovanje u različitim europskim regionalnim morima, te na svojim konferencijama potiče izlaganje novih i uspješnih pristupa edukaciji na polju znanosti o moru. U svrhu toga, tema Hrvojeva izlaganja bila je „Can Young People Really Help With Science? The Showcase Example Of Operation Wallacea Project In The Adriatic Sea, Croatia“ gdje je uspješno prezentiran rad članova i...

Više