Misli (na) plavo predstavljen na virtualnoj konferenciji stručnjaka za edukaciju o moru – EMSEA 2021

Sudjelovali smo na konferenciji “European Marine Science Educations Association” (EMSEA) koja se održala 7-og i 8-og listopada 2021. godine preko platforme Zoom i Whova


Ovogodišnja konferencija je bila osma po redu u organizaciji EMSEA, a povezuje stručnjake za znanje o moru ili “Ocean literacy” sa edukatorima o moru. Prvog dana konferencije održano je predavanje glavnog govornika Dr. Emma McKinely sa sveučilišta u Cardiffu o razumijevanju istraživanja društvenih znanosti o moru te usmene prezentacije o istraživanjima edukacije o moru i morskim pričama, a zatim prezentacija postera i radionica na temu digitalnih vještina.

Na konferenciji je Društvo 20000 milja predstavilo svoj veliki dvogodišnji projekt “Misli (na) plavo” koji za cilj ima edukaciju školske populacije i javnosti o važnosti znanja o moru kroz popularizaciju STEAM – a i principe “Ocean literacy” -a.


Projekt Misli (na) plavo s ukupnim proračunom od 1.183.332,43 HRK, sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u iznosu od 1.005.832,57 HRK, odnosno 85% bespovratnih sredstava, dok se ostalih 177.499,86 HRK, odnosno 15% ukupnih bespovratnih sredstava, osigurava iz Državnog proračuna RH.

Nakon predavanja primili smo vrlo pozitivne reakcije drugih sudionika stručnjaka na konferenciji te smo ostvarili suradnju za budućnost pa čak i uključenje nekih stručnjaka u provedbu projekta.

Drugog dana konferencije održano je predavanje i radionica na temu morskih cvjetnica te usmena prezentacija na temu “Ocean u edukaciji”, a zatim vođena rasprava o budućnosti zajednice “Ocean literacy” te predavanje o desetljeću UN-a.


Voditeljica projekta: mag. oecol. et prot. nat. Barbara Čolić
Šifra projekta: UP.04.2.1.10.0040
Trajanje projekta: 12/5/21 – 11/5/23
Sredstva: 1.183.332,43 HRK
Izvor financiranja: EU iz ESF (85%), Državni proračuna RH (15%)


Sadržaj je u isključivoj odgovornosti udruge Društvo istraživača mora 20000 milja.