Istraživanje ponora plavog ugljika u naseljima posidonije u Parku prirode Telašćica (2019-2020)

Priobalni morski ekosustavi poput livada morskih cvjetnica, pogotovo vrste Posidonia oceanica, značajna su spremišta ugljika. Takav ugljik, pohranjen u sedimentima morskih cvjetnica i slanih močvara nazivamo plavi ugljik. Govoreći u klimatskim promjenama svi se slažu da je potrebno očuvati kopnene šume. No livade P. oceanica također pohranjuju značajne količine ugljika u svojim sedimentima, a pod velikim su negativnim utjecajem čovjeka što može dovesti do oslobađanja dodatnih količina ugljičnog dioksida u atmosferu. Pored svih poznatih uloga koje ova vrsta biljke ima (proizvodnja kisika, stanište, zaštita plaža od erozije, biološka raznolikost), ovo je još jedna njena značajna uloga radi koje ju je potrebno bolje zaštititi. Protekle dvije godine zasigurno će nam ostati obilježena našim prvim sudjelovanjem u projektu koji je sufinanciran od strane MedPAN-a, mreže menadžera zaštićenih područja čiji smo službeni partneri postali 2018. godine. Projekt pod nazivom „Development of guidelines for implementation of blue carbon in the MPA Telašćica Management Plan“...

Više

Monitoring staništa i naselja morske cvjetnice posidonije na lokalitetima ekološke mreže Natura 2000 u Šibensko-kninskoj županiji

Program praćenja stanja naselja Posidonia oceanica na lokalitetima Natura 2000 ekološke mreže u akvatoriju Šibensko-kninske županije, Društvo 20000 milja provelo je u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije - "Priroda" te uz pomoć novoobučenih članova Udruge studenata biologije - BIUS iz Zagreba. Istraživanje u sklopu programa praćenja stanja provelo se na staništu naselja posidonije, najveće morske cvjetnice endemske za Sredozemno more. Ukupno je u prvom dijelu monitoringa bilo uključeno šest područja Natura 2000 ekološke mreže u Šibensko-kninskoj županiji. Unutar svakog od šest Natura 2000 područja, monitoring je proveden na nekoliko postaja predodređenih za monitoring u istraživanju kojeg je Društvo 20000 milja provelo 2016. godine na istom području. Monitoring se provodi metodom praćenja heterogenosti staništa LIT (Line Intersect Transect) i metodom mjerenje gustoće izdanaka kvadratima. Ukupno smo time uspješno proveli monitoring na 16 postaja. U svakom od Natura 2000 područja većina postaja...

Više