Ne KLIMAjte palasturu! (2019)

"Ne KLIMAjte palasturu!" je edukativno-istraživački projekt Društva 20000 milja usmjeren na upoznavanje javnosti s manifestacijama klimatskih promjena u moru te istraživanju strogo zaštićene plemenite periske kojoj potencijalno prijeti izumiranju. U sklopu edukativnih aktivnosti projekta posjetili smo osnovnoškolce na Elafitima. Njima smo prenijeli svoje znanje i ljubav prema moru. Pričali smo s njima o klimatskim promjenama: Znaju li uopće što su one? Kako ih se može vidjeti i osjetiti? I kako na njih reagira morski okoliš te životinje, biljke i alge koje u njemu žive? O problemu izbjeljivanja koralja učenici su saznali kroz priču iz perspektive koralja zvanog Kora kojeg su njegovi prijatelji algice napustili jer ne vole vrućinu i „kiselo“ more. Svoju priču o pustolovinama i putovanjima podijelio je i Napuhanko koji je kao vrsta ribe koja voli topla mora odlučio se malo „ugurati“ i u Jadran. Brojne druge zgode i pričice podijelili smo s učenicima te im na taj...

Više

Čišćenje uvale Čuške dumboke u Parku prirode Telašćica nakon velike poplave 2017. (2019-2020)

Čišćenje uvale Čuške dumboke u Parku prirode Telašćica nakon velike poplave 2017. naziv je projekta koji je uz akcije čišćenja podmorja uvale Čuška dumboka uključivao provođenje edukativnih radionica u Osnovnoj školi „Petar Lorini“ u Salima te izložbu fotografija u Saljskoj knjižnici. S obzirom na stvarno dug niz stavi i stvarčica koje smo uspješno priveli kraju završetkom projektnog razdoblja krenimo slijedom od početka! Začetak cijele ideje o potrebi za akcijom čišćenja podmorja uvale Čuške dumboke proizašao je iz tužnih prizora kojih se vjerujemo i dan danas većina prisjeća. Bilo je to 11. rujna 2017. godine… Dan kada je na cijelu hrvatsku obalu pala toliko velika količina padalina da je voda tvoreći bujice satima nosila sve pred sobom usput poplavljujući mnoge domove, podrume, objekte i sl. Unutar Parka prirode Telašćica također će taj dan ostati zapamćen, jer je tog dana uvala Čuška dumboka nesretnim slučajem okolnosti postala „podvodno odlagalište otpada“. Zbog njena...

Više

Silba blista kad je čista! (Akcija čišćenja i monitoringa otpada na morskom dnu na Silbi)

Silba blista kad je čista! naziv je edukativno-istraživačkog projekta kojega je Društvo, u suradnji sa svim zainteresiranim pripadnicima šire javnosti i svojim projektnim partnerima, provodilo na otoku Silbi. Prije svega, smatramo važnim istaknuti kako su svi postignuti ciljevi rezultat volje, želje, rada i zajedništva svih sudionika ovog projekta. Kroz niz aktivnosti koje smo marljivo i vođeni onom: „Svi za jednog, jedan za sve!“ provodili, omogućili smo si zagarantirani uspjeh kojega se i danas rado sjećamo! No, sad krenimo od početka… ? Odlučili smo se na provođenje dvostrukih akcija čišćenja otpada s morskog dna triju uvala otoka Silbe te monitoringa istoga. Svrha toga bila je utvrditi i usporediti količinu otpada na morskom dnu koja je prisutna prije sezone nautičkog turizma te količinu otpada koja je prisutna nakon turističke sezone. Uvale su odabrane na temelju želja i potreba lokalnog stanovništva – uvala Sv. Ante, uvala Južni porat i uvala Lojišće. Nakon što...

Više

Praćenje stanja plemenite periske (Pinna nobilis) u akvatoriju Parka prirode Telašćica kroz 2019.

Provedba „Praćenje stanja plemenite periske (Pinna nobilis)“ u akvatoriju Parka prirode Telašćica obuhvaćala je opetovana višednevna terenska istraživanja koja smo odradili kroz pet terenskih izlazaka 2019. godine. Istraživanja su provedena na nekoliko lokacija unutar Parka prirode Telašćica, a izvršeni su u ožujku, lipnju, rujnu, studenom i prosincu. Primarni cilj ovog projekta bio je nastavak dugoodišnjeg monitoringa kojeg Društvo 20000 milja provodi na području Parka od 2014. godine kao i praćenje pojave očekivanog povećanog mortaliteta na područjima nalaza školjkaša plemenite periske u akvatoriju PP Telašćica zbog pomora u Mediteranu. Istraživanje je provedeno tako da je prvo dokumentirana prisutnost strogo zaštićene i ugrožene vrste školjkaša, plemenite periske, a zatim je ustanovljen status jedinki. Sve su pronađene jedinke pomoću GPS uređaja uspješno georeferencirane i svakoj je ustanovljen status – živa ili mrta. Izvršeni pregled u rujnu rezultirao je saznanjem kako je od sveukupno 750+ pregledanih jedinki udio uginulih jedinki 66%. Svjesni toga da...

Više

Monitoring staništa i naselja morske cvjetnice posidonije na lokalitetima ekološke mreže Natura 2000 u Šibensko-kninskoj županiji

Program praćenja stanja naselja Posidonia oceanica na lokalitetima Natura 2000 ekološke mreže u akvatoriju Šibensko-kninske županije, Društvo 20000 milja provelo je u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije - "Priroda" te uz pomoć novoobučenih članova Udruge studenata biologije - BIUS iz Zagreba. Istraživanje u sklopu programa praćenja stanja provelo se na staništu naselja posidonije, najveće morske cvjetnice endemske za Sredozemno more. Ukupno je u prvom dijelu monitoringa bilo uključeno šest područja Natura 2000 ekološke mreže u Šibensko-kninskoj županiji. Unutar svakog od šest Natura 2000 područja, monitoring je proveden na nekoliko postaja predodređenih za monitoring u istraživanju kojeg je Društvo 20000 milja provelo 2016. godine na istom području. Monitoring se provodi metodom praćenja heterogenosti staništa LIT (Line Intersect Transect) i metodom mjerenje gustoće izdanaka kvadratima. Ukupno smo time uspješno proveli monitoring na 16 postaja. U svakom od Natura 2000 područja većina postaja...

Više