Prva provedba programa “MLADI MISLE (NA) PLAVO” na Silbi

U sklopu projekta „Misli (na) plavo" na Silbi je održana prva provedba edukativnog programa za mlade "MLADI MISLE (NA) PLAVO". Od srijede do nedjelje (20. do 24. listopada), ugostili smo 15 učenika Srednje škole Obrovac koji su nam bili sudionici prve provedbe tripartitnog edukativnog programa MLADI MISLE (NA) PLAVO koji smo provodili na Silbi. Uz red igara, predavanja, praktičnih vježbi zajedno smo savladali sedam principa #oceanliteracy kroz popularizaciju važnosti STE(A)M-a u tome. Zajedno smo učili kako mi utječemo na more i kako ono na nas te se nadamo da će našim korisnicima ovo iskustvo ostati dugo u pozitivnom sjećanju te će kroz svoj život nastaviti misliti (na) plavo. Cilj provedbe programa je podizanje razine znanja i razvijanja svijest o zaštiti morskog okoliša, važnosti znanja o moru, prirodoznanstvenoj i „oceanskoj pismenosti“ kroz STE(A)M. Upoznavanje učenika s konceptom globalnih ciljeva održivosti s posebnim naglaskom na cilj 14 Očuvanje vodenog svijeta (SDG 14...

Više

Održali smo radionicu za razvoj i osmišljavanje edukativnog programa MLADI MISLE (NA) PLAVO

U sklopu projekta „Misli (na) plavo" održana je radionica za razvoj i osmišljavanje edukativnog sadržaja za popularizaciju STE(A)M područja kroz prizmu znanosti o moru i tehnologije među mladima. Radionica je održana 15., 16. i 17. listopada, u prostorijama u kojima djeluje Društvo 20000 milja u Zadru a okupilo je, uz članove Društva i predstavnike partnerskih organizacija i srednjoškolske formalne edukatore, kako bi zajedničkim snagama radili na nacrtu edukativnog programa za popularizaciju STE(A)M područja kroz prizmu znanosti o moru i tehnologije među mladima. Također se na radionici osmišljavao mobilnih edukativnih postava u ronilačkom brodu (koji je ustupljen na korištenje za potrebe projekta) i u kamp prikolici koja se nabavlja u sklopu projekta a služit će za edukaciju velikog broja djece o važnosti mora diljem Hrvatske. Prvi dan radionice posvetili smo projektu, viziji programa, nabavi opreme i njenom korištenju kroz projektne aktivnosti Drugi dan smo se posvetili odgojno - obrazovnim ishodima programa...

Više

Misli (na) plavo predstavljen na virtualnoj konferenciji stručnjaka za edukaciju o moru – EMSEA 2021

Sudjelovali smo na konferenciji "European Marine Science Educations Association" (EMSEA) koja se održala 7-og i 8-og listopada 2021. godine preko platforme Zoom i Whova Ovogodišnja konferencija je bila osma po redu u organizaciji EMSEA, a povezuje stručnjake za znanje o moru ili "Ocean literacy" sa edukatorima o moru. Prvog dana konferencije održano je predavanje glavnog govornika Dr. Emma McKinely sa sveučilišta u Cardiffu o razumijevanju istraživanja društvenih znanosti o moru te usmene prezentacije o istraživanjima edukacije o moru i morskim pričama, a zatim prezentacija postera i radionica na temu digitalnih vještina. Na konferenciji je Društvo 20000 milja predstavilo svoj veliki dvogodišnji projekt "Misli (na) plavo" koji za cilj ima edukaciju školske populacije i javnosti o važnosti znanja o moru kroz popularizaciju STEAM - a i principe "Ocean literacy" -a. Projekt Misli (na) plavo s ukupnim proračunom od 1.183.332,43 HRK, sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u iznosu od 1.005.832,57...

Više

Društvo predstavilo projekt “Misli (na) plavo” i incijativu ZPMO na konferenciji o znanju o moru na otoku Krku

Sudjelovali smo na konferenciji "Pismenost (poznavanje i razumijevanje funkcioniranja ekosustava Jadranskog mora" koja se održala na otoku Krku, od 9-og do 11-og rujna 2021. godine. Znanstveno - stručni skup organizirali su udruga Eko - Kvarner te Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru, a suorganizator bio je grad Krk. Konferencija je održana s ciljem razmatranja razine pismenosti o oceanima, s koncentracijom na jadransko more te negativnim utjecajima koje ljudske djelatnosti i klimatske promejene mogu imati na morske ekosustave. Poseban naglasak konferencije bio je na razmatranju stanja pismenosti u školskoj populaciji te na provođenju plavog gospodarstva na području Republike Hrvatske. Jadran je poluzatvoreno i plitko more te je izrazito osjetljivo na sve intnezivnije utjecaje ljudskih aktivnosti od turizma, ribarstva, pomorskog prometa, marikulture, eksploatacije ugljikovodika, ali i snažne utjecaje koje donose klimatske promjene. Razumijevanje povezanosti funkcioniranja svih procesa more-kopno odnosno temeljna znanja o povezanosti Jadrana i Sredozemnog mora kroz cjelovito...

Više

O projektu “Misli (na) plavo”

Projekt „Misli (na) plavo – kako more utječe na nas i kako mi na njega“ Popularizirati STEM važno je za boljitak i kvalitetu života na Zemlji. Isto tako, očuvanje morskog ekosustava ključno je za održivi rast i razvoj. Vrlo je važno unaprijediti dostupnost sadržaja koji se tiču popularizacije kako "ocean literacy", tako i STE(A)M-a. Na području RH prema rezultatima OECD-ovog istraživanja PISA, od 2006. do 2018. godine uočen je značajan negativan trend u postignućima hrvatskih učenika u prirodoslovnoj pismenosti. Manjak sredstava i mogućnosti u obrazovnom sustavu rezultirao je smanjenjem izvođenja praktične nastave, posebice u području popularizacije prirodnih predmeta. Grana znanja koja može praktično objediniti sva područja STEAM-a upravo je znanje o moru - oceanska pismenost bez koje nismo u mogućnosti biti znanstveno pismeni. Nedovoljna zastupljenost edukacije o moru počinje predstavljati sve veći problem zbog sve snažnijeg antropogenog utjecaja. Morski ekosustav je dominantno obilježje našega planeta te je primarno zaslužan za...

Više