Misli (na) plavo predstavljen na virtualnoj konferenciji stručnjaka za edukaciju o moru – EMSEA 2021

Sudjelovali smo na konferenciji "European Marine Science Educations Association" (EMSEA) koja se održala 7-og i 8-og listopada 2021. godine preko platforme Zoom i Whova Ovogodišnja konferencija je bila osma po redu u organizaciji EMSEA, a povezuje stručnjake za znanje o moru ili "Ocean literacy" sa edukatorima o moru. Prvog dana konferencije održano je predavanje glavnog govornika Dr. Emma McKinely sa sveučilišta u Cardiffu o razumijevanju istraživanja društvenih znanosti o moru te usmene prezentacije o istraživanjima edukacije o moru i morskim pričama, a zatim prezentacija postera i radionica na temu digitalnih vještina. Na konferenciji je Društvo 20000 milja predstavilo svoj veliki dvogodišnji projekt "Misli (na) plavo" koji za cilj ima edukaciju školske populacije i javnosti o važnosti znanja o moru kroz popularizaciju STEAM - a i principe "Ocean literacy" -a. Projekt Misli (na) plavo s ukupnim proračunom od 1.183.332,43 HRK, sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u iznosu od 1.005.832,57...

Više

Društvo predstavilo projekt “Misli (na) plavo” i incijativu ZPMO na konferenciji o znanju o moru na otoku Krku

Sudjelovali smo na konferenciji "Pismenost (poznavanje i razumijevanje funkcioniranja ekosustava Jadranskog mora" koja se održala na otoku Krku, od 9-og do 11-og rujna 2021. godine. Znanstveno - stručni skup organizirali su udruga Eko - Kvarner te Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru, a suorganizator bio je grad Krk. Konferencija je održana s ciljem razmatranja razine pismenosti o oceanima, s koncentracijom na jadransko more te negativnim utjecajima koje ljudske djelatnosti i klimatske promejene mogu imati na morske ekosustave. Poseban naglasak konferencije bio je na razmatranju stanja pismenosti u školskoj populaciji te na provođenju plavog gospodarstva na području Republike Hrvatske. Jadran je poluzatvoreno i plitko more te je izrazito osjetljivo na sve intnezivnije utjecaje ljudskih aktivnosti od turizma, ribarstva, pomorskog prometa, marikulture, eksploatacije ugljikovodika, ali i snažne utjecaje koje donose klimatske promjene. Razumijevanje povezanosti funkcioniranja svih procesa more-kopno odnosno temeljna znanja o povezanosti Jadrana i Sredozemnog mora kroz cjelovito...

Više

O projektu “Misli (na) plavo”

Projekt „Misli (na) plavo – kako more utječe na nas i kako mi na njega“ Popularizirati STEM važno je za boljitak i kvalitetu života na Zemlji. Isto tako, očuvanje morskog ekosustava ključno je za održivi rast i razvoj. Vrlo je važno unaprijediti dostupnost sadržaja koji se tiču popularizacije kako "ocean literacy", tako i STE(A)M-a. Na području RH prema rezultatima OECD-ovog istraživanja PISA, od 2006. do 2018. godine uočen je značajan negativan trend u postignućima hrvatskih učenika u prirodoslovnoj pismenosti. Manjak sredstava i mogućnosti u obrazovnom sustavu rezultirao je smanjenjem izvođenja praktične nastave, posebice u području popularizacije prirodnih predmeta. Grana znanja koja može praktično objediniti sva područja STEAM-a upravo je znanje o moru - oceanska pismenost bez koje nismo u mogućnosti biti znanstveno pismeni. Nedovoljna zastupljenost edukacije o moru počinje predstavljati sve veći problem zbog sve snažnijeg antropogenog utjecaja. Morski ekosustav je dominantno obilježje našega planeta te je primarno zaslužan za...

Više