Istraživanje speleoobjekata u Šibensko-kninskoj županiji (2017)

U podmorju Šibensko-kninske županije provedeno je istraživanje na nekoliko poznatih i potencijalnih lokacija speleoobjekata. Pretražnim zaronima smo pronašli i zabilježili pet speleobjekata – potopljene špilje. Svaki od speleobjekata smo zabilježili geolokacijski, izmjerene su dimenzije objekata, te je zabilježeno i fotodokumentirano stanište. Jedna od istraživanih lokacija je bila geološki i biološki vrlo zanimljiva lokacija jezera Zmajevo oko kod Rogoznice. Projekt je proveden u partnerstvu s: Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije PRIRODA.

Više

Istraživanje mikroplastike u trpovima (2017)

Mikroplastika pretstavlja veliki problem za morski okoliš, kako u stupcu vode, tako i taloženjem na dno. Najpogodnije stanište za istraživanje istaložene mikroplastike je sedimentno dno koje smo iskoristili za početne analize mikroplastike u morskom okolišu naše obale Jadrana. Fokus ovog istraživanja su bili organizmi na tom sedimentnom dnu – trpovi. Probavila ovih morskih beskralješnjaka sakupljali smo na različitim lokacijama duž srednjeg Jadrana – Kornatsko otočje, Dugi otok i Silba. S obzirom na to da se hrane organskom tvari iz sedimenta s morskog dna ovi su nam organizmi odličan primjer koliko plastičnih čestica prolazi kroz probavni sustav morskih organizama. Istraživanje je provedeno u suradnji sa znanstvenicima i istraživačima BsRC iz Italije. Rezultati istraživanja publicirani u radu Renzi M., Blašković A. i sur. (2018) Plastic litter transfer from sediments towards marine trophic webs: A case study on holothurians. Marine Pollution Bulletin 135:376-385. i Renzi M., Čižmek H., Blašković A. i sur. (2019)...

Više

Istraživanje mikroplastike u sedimentu Jadrana (2015-2016)

Mikroplastika u morskom okolišu neistražen je fenomen u istočnom Jadranu. Najpogodnije stanište za istraživanje istaložene mikroplastike je sedimentno dno koje smo iskoristili za početne analize mikroplastike u morskom okolišu naše obale Jadrana. Uzorke sedimenta prikupljali smo u Parku prirode Telašćica i definira po prvi put količinu i vrstu plastičnog otpada (mikroplastike) u plitkomorskim sedimentima. Istraživanje je organizirano u sklopu diplomskog rada članice Društva u suradnji sa znanstvenicima i istraživačima BsRC iz Italije i Prirodoslovnog - Matematičkog fakulteta u Zagrebu. Rezultati istraživanja publicirani u radu Blašković A. i sur. (2017) Plastic litter in sediments from the Croatian marine protected area of the natural park of Telašćica bay (Adriatic Sea). Marine Pollution Bulletin 114:583–586.

Više

Istraživanje istočnog otočja Parka prirode Lastovsko otočja (2014 – 2015)

Morsko zaštićeno područje PP Lastovsko otočje tvori najveći otok Lastovo te je okruženo nekolicinom malih otočja, jedno od njih su Lastovnjaci. Područje Lastovnjaka istraživano je u periodu od dvije godine (2014-2015) prilikom čega su kartirana morska staništa, te je sastavljen popis vrsta prikupljen inventarizacijom, gdje je posebni fokus bio na invazivne vrste. Također su detaljno kartirana i istražena područja u Parku prirode koja su u prijedlogu proglašavanja kao zone potpune zabrane ribolova (no-take) zone. Društvo je prvim terenskim istraživanjem u 2014. iskartiralo morska staništa na području Lastovnjaka i napravilo inventarizaciju vrsta kojom je dobiven uvid u bogatstvo flore i faune Parka. Posebna pozornost se posvetila dijelovima parka, budućim no - take zonama. Također, obratili smo pozornost na invazivne vrste i zabilježili njihovo postojanje na lokalitetima gdje su bile opažene. Iste aktivnosti nastavljene su i budućim terenskim istraživanjima. Uz njih na Lastovu smo educirali posjetitelje Parka o važnosti odgovornog ponašanja prema...

Više

Kartiranja morskih staništa u Natura 2000 područja u Jadranu (2011 – 2014)

Kartiranjem morskih staništa u sklopu ekološke mreže Natura 2000 provedeno je na nekoliko lokacija diljem Jadrana a početkom prvih projekata 2011. godine. Prilikom kartiranja morskih staništa na većini lokacija odrađena je i inventarizacija vrsta, s fokusom na makrozoobentos. Projekti kartiranja morskih staništa Natura 2000 područja: Otok Hvar (u partnerstvu s Udrugom studenata biologije – BIUS) „Kartiranje morska staništa Natura 2000 područja otoka Šćedra“ – 2011. „Kartiranje morskih staništa Natura 2000 područja polotoka Kabal“ – 2012. „Kartiranje morskih staništa Natura 2000 područja oko Jelse na otoku Hvaru“ – 2012. Cresko-lošinjski arhipelag „Kartiranje morskih staništa Natura 2000 područja na zapadnoj strani otoka Cresa“ – 2013. „Kartiranje morskih staništa i inventarizacija makrozoobentsa Natura 2000 područja cresko-lošinjskog arhipelaga“ – 2014. Zadarska županija „Kartiranje Natura 2000 područja JI dio otoka Molata“ – 2014. godine „Kartiranje morskih staništa na područjima ekološke mreže Natura 2000 u Zadarskoj županiji“ – 2014. (12 područja) „Kartiranje morskih staniša Natura 20000...

Više