Kartiranja morskih staništa u Natura 2000 područja u Jadranu (2011 – 2014)

Kartiranjem morskih staništa u sklopu ekološke mreže Natura 2000 provedeno je na nekoliko lokacija diljem Jadrana a početkom prvih projekata 2011. godine. Prilikom kartiranja morskih staništa na većini lokacija odrađena je i inventarizacija vrsta, s fokusom na makrozoobentos.

Projekti kartiranja morskih staništa Natura 2000 područja:

Otok Hvar (u partnerstvu s Udrugom studenata biologije – BIUS)

„Kartiranje morska staništa Natura 2000 područja otoka Šćedra“ – 2011.
„Kartiranje morskih staništa Natura 2000 područja polotoka Kabal“ – 2012.
„Kartiranje morskih staništa Natura 2000 područja oko Jelse na otoku Hvaru“ – 2012.

Cresko-lošinjski arhipelag

„Kartiranje morskih staništa Natura 2000 područja na zapadnoj strani otoka Cresa“ – 2013.
„Kartiranje morskih staništa i inventarizacija makrozoobentsa Natura 2000 područja cresko-lošinjskog arhipelaga“ – 2014.

Zadarska županija

„Kartiranje Natura 2000 područja JI dio otoka Molata“ – 2014. godine
„Kartiranje morskih staništa na područjima ekološke mreže Natura 2000 u Zadarskoj županiji“ – 2014. (12 područja)
„Kartiranje morskih staniša Natura 20000 područja otoka Paga“ – 2015.