Praćenje stanja plemenite periske (Pinna nobilis) u akvatoriju Parka prirode Telašćica kroz 2019.

Provedba „Praćenje stanja plemenite periske (Pinna nobilis)“ u akvatoriju Parka prirode Telašćica obuhvaćala je opetovana višednevna terenska istraživanja koja smo odradili kroz pet terenskih izlazaka 2019. godine. Istraživanja su provedena na nekoliko lokacija unutar Parka prirode Telašćica, a izvršeni su u ožujku, lipnju, rujnu, studenom i prosincu. Primarni cilj ovog projekta bio je nastavak dugoodišnjeg monitoringa kojeg Društvo 20000 milja provodi na području Parka od 2014. godine kao i praćenje pojave očekivanog povećanog mortaliteta na područjima nalaza školjkaša plemenite periske u akvatoriju PP Telašćica zbog pomora u Mediteranu. Istraživanje je provedeno tako da je prvo dokumentirana prisutnost strogo zaštićene i ugrožene vrste školjkaša, plemenite periske, a zatim je ustanovljen status jedinki. Sve su pronađene jedinke pomoću GPS uređaja uspješno georeferencirane i svakoj je ustanovljen status – živa ili mrta. Izvršeni pregled u rujnu rezultirao je saznanjem kako je od sveukupno 750+ pregledanih jedinki udio uginulih jedinki 66%. Svjesni toga da...

Više

Praćenje stanja plemenite periske (Pinna nobilis) na području Parka prirode Lastovsko otočje u 2019.

Istraživanje na Lastovu obuhvaćalo je praćenje stanja strogo zaštićenog školjkaša, plemenite periske (Pinna nobilis), provodilo se na području našeg najmlađeg parka prirode - Park prirode Lastovsko otočje. Monitoring populacija plemenite periske u Parku prirode Lastovsko otočje proveden je na nekoliko lokacija na području Parka te je ovo bili prvo sustavno istraživanje usmjereno na plemenitu perisku u ovom Parku. Poticaj istraživanju bila je pojava pomora ovog školjkaša u Mediteranu te i u Jadranu od 2019. Obiđena područja uključivalo je nekoliko od prije poznata područja kao i područja s odgovarajućim staništem gdje bi se periske mogle vidjeti u većem broju. Ovo područje obiluje uvalama prekrivenim sedimentom i morskim cvjetnicama, staništima koje ovaj emblemski školjkaš Mediterana nastanjuje često u velikom broju. U periodu od 25. do 28. listopada Društvo 20000 milja posjetilo je Park prirode Lastovsko otočje te provelo monitoring ove strogo zaštićene vrste. Prilikom monitoringa posjećena je lokacija Saplun koju zatvaraju otok...

Više

Monitoring plemenite periske u Parku prirode Telašćica (2014 – )

Nakon baseline istraživanja i kartiranja u 2012., dvije godine nakon, u 2014. godini je u suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Telašćica proveden prvi monitoring plemenite periske u PP Telašćica. Monitoring praćenja stanja plemenite periske periodnično se odrađuje svake dvije godine, te je uspješno nastavljen u 2016. godine . Usprkos lošem kišnom vremenu, monitoring na poznatim lokacijama je odrađen te su ustanovljena nova područja za proširenje monitoringa

Više

Kartiranje plemenite periske u Parku prirode Telašćica (2012)

Na području PP Telašćica istražena su pogodna staništa i lokacije za naselja stogo zaštićene vrste plemenite periske (Pinna nobilis). Na područjima gdje su populacije bile brojnije i gušće, naselja su kartirana. Također su prikupljeni i preliminarni podatci za budući program praćenja stanja (monitoring) u Parku prirode Telašćica.

Više