Društvo 20000 milja u projektu “Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru” kroz 2021. godinu

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koordinira provedbu aktivnosti očuvanja periske u hrvatskom dijelu Jadranskog mora, koje se provode kroz tri potprojekta koje sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nositelji potprojekata su Javna ustanova „More i krš“ (za južni dio hrv. dijala Jadrana), Javna ustanova Park prirode „Telašćica“ (za srednji dio hrv. dijela Jadran) i Javna ustanova Nacionalni park „Brijuni“ (za sjeverni dio hrv. dijela Jadran), koji koordiniraju i provode aktivnosti očuvanja periske na regionalnoj razini, u suradnji s partnerima. Društvo istraživača mora - 20000 milja službeni je partner koordinatoru za srednji dio hrv. dijela Jadran, JU Park prirode „Telašćica“ te je uz aktivnosti s njima provodila aktivnosti projekta za javne ustanove na području Istarske i Primorsko - goranske županije - JU Kamenjak, JU Natura Histrica i JU Natura PGŽ koji su službeni partneri koordinatoru JU NP Brijuni. Uz prikupljanje i provjeru dojava o...

Više

Objavili smo prvi znanstveni rad o pomoru plemenite periske u Hrvatskoj

O tome da nam je dragu plemenitu perisku gotovo u potpunosti pokorio opasni parazit/i, 😔 kako kod nas, pa tako i u Mediteranu, pisali smo vam mnogobrojno puta u posljednje dvije godine No, uz to, mi smo pisali i nešto drugo - znanstveni rad - koji je napokon, nakon mjeseci čekanja, ugledao svjetlo dana! Plemenita periska je endemski i najveći školjkaš Mediterana, te može narasti do 120 cm u visinu. Rasprostranjena je u čitavom Jadranu na sedimentnom dnu plitkih priobalnih područja, a mnogi od nas poznaju je pod različitim imenima: lostura, loščura, palastura. Ekološka uloga ove vrste je od iznimne važnosti zbog toga što filtrira i zadržava velike količine organske tvari iz suspendiranog detritusa što doprinosi povećanju prozirnosti morske vode. Uz to, pruža brojnim algama, spužvama, mnogočetinašima, mahovnjacima i ostalim beskralješnjacima tvrdu podlogu za kolonizaciju u područjima mekog morskog dna. Stoga na periskama često vidimo veliko bogatstvo života šarenih organizama....

Više

Praćenje stanja plemenite periske (Pinna nobilis) u akvatoriju Parka prirode Telašćica kroz 2019.

Provedba „Praćenje stanja plemenite periske (Pinna nobilis)“ u akvatoriju Parka prirode Telašćica obuhvaćala je opetovana višednevna terenska istraživanja koja smo odradili kroz pet terenskih izlazaka 2019. godine. Istraživanja su provedena na nekoliko lokacija unutar Parka prirode Telašćica, a izvršeni su u ožujku, lipnju, rujnu, studenom i prosincu. Primarni cilj ovog projekta bio je nastavak dugoodišnjeg monitoringa kojeg Društvo 20000 milja provodi na području Parka od 2014. godine kao i praćenje pojave očekivanog povećanog mortaliteta na područjima nalaza školjkaša plemenite periske u akvatoriju PP Telašćica zbog pomora u Mediteranu. Istraživanje je provedeno tako da je prvo dokumentirana prisutnost strogo zaštićene i ugrožene vrste školjkaša, plemenite periske, a zatim je ustanovljen status jedinki. Sve su pronađene jedinke pomoću GPS uređaja uspješno georeferencirane i svakoj je ustanovljen status – živa ili mrta. Izvršeni pregled u rujnu rezultirao je saznanjem kako je od sveukupno 750+ pregledanih jedinki udio uginulih jedinki 66%. Svjesni toga da...

Više

Praćenje stanja plemenite periske (Pinna nobilis) na području Parka prirode Lastovsko otočje u 2019.

Istraživanje na Lastovu obuhvaćalo je praćenje stanja strogo zaštićenog školjkaša, plemenite periske (Pinna nobilis), provodilo se na području našeg najmlađeg parka prirode - Park prirode Lastovsko otočje. Monitoring populacija plemenite periske u Parku prirode Lastovsko otočje proveden je na nekoliko lokacija na području Parka te je ovo bili prvo sustavno istraživanje usmjereno na plemenitu perisku u ovom Parku. Poticaj istraživanju bila je pojava pomora ovog školjkaša u Mediteranu te i u Jadranu od 2019. Obiđena područja uključivalo je nekoliko od prije poznata područja kao i područja s odgovarajućim staništem gdje bi se periske mogle vidjeti u većem broju. Ovo područje obiluje uvalama prekrivenim sedimentom i morskim cvjetnicama, staništima koje ovaj emblemski školjkaš Mediterana nastanjuje često u velikom broju. U periodu od 25. do 28. listopada Društvo 20000 milja posjetilo je Park prirode Lastovsko otočje te provelo monitoring ove strogo zaštićene vrste. Prilikom monitoringa posjećena je lokacija Saplun koju zatvaraju otok...

Više

Što se dogodilo s plemenitom periskom ovo ljeto?

Najveći endemski školjkaš Mediterana, plemenita periska (Pinna nobilis), strogo je zaštićena vrsta u Hrvatskoj. Poznata je i pod imenima: lostura, loščura, palastura. Rasprostranjena je na sedimentnom dnu plitkih priobalnih područja Jadrana. Prije ljeta imali ste priliku čitati u medijima o masovnom pomoru koji je zahvatio Mediteran. Prvi takav događaj u Jadranu zabilježili smo u svibnju na Elafitima.. Uzrok tomu je kombinacija dva glavna uzročnik: parazit Haplosporidium pinnae i infekcija bakterijom Mycobacterium. IUCN je 2018-te pripremio akcijski program kojim su dane smjernice kako pobliže istražiti trenutno stanje plemenite periske na pojedinom području. U javnost smo proslijedili neke od smjernica koje smo provodili na nekoliko lokacija diljem Jadrana. Situacija na Mediteranu ne izgleda sjajno, te se prema karti IUCN o stanju populacija iz lipnja 2019. vidi da ne postoji dio Mediterana koji nije pogođen ovom katastrofom. Izvor: https://www.iucn.org/news/mediterranean/201907/mediterranean-noble-pen-shell-crisis-pinna-nobilis-june-2019-update Uslijed apeliranja građana da dojave lokacije s povećanom gustoćom jedinki plemenite periske, prikupili smo...

Više