Praćenje stanja plemenite periske (Pinna nobilis) na području Parka prirode Lastovsko otočje u 2019.

Istraživanje na Lastovu obuhvaćalo je praćenje stanja strogo zaštićenog školjkaša, plemenite periske (Pinna nobilis), provodilo se na području našeg najmlađeg parka prirode – Park prirode Lastovsko otočje.


Monitoring populacija plemenite periske u Parku prirode Lastovsko otočje proveden je na nekoliko lokacija na području Parka te je ovo bili prvo sustavno istraživanje usmjereno na plemenitu perisku u ovom Parku. Poticaj istraživanju bila je pojava pomora ovog školjkaša u Mediteranu te i u Jadranu od 2019. Obiđena područja uključivalo je nekoliko od prije poznata područja kao i područja s odgovarajućim staništem gdje bi se periske mogle vidjeti u većem broju. Ovo područje obiluje uvalama prekrivenim sedimentom i morskim cvjetnicama, staništima koje ovaj emblemski školjkaš Mediterana nastanjuje često u velikom broju. U periodu od 25. do 28. listopada Društvo 20000 milja posjetilo je Park prirode Lastovsko otočje te provelo monitoring ove strogo zaštićene vrste. Prilikom monitoringa posjećena je lokacija Saplun koju zatvaraju otok Mladine te Veli i Mali Arženjak koji pripadaju otočnoj skupini Lastovnjaka na istoku Parka, uvalu Zaklopatica na sjeveru otoka Lastova, uvale koje okružuju naselje Pasadur između otoka Prežba i Lastovo: Malo lago, Velo lago i Jurjevu luku na zapadnoj strani Parka, te područje Skrivene luke na južnoj strani Lastova. Ove lokacije bile su detaljno pregledane, svi školjkaši su prebrojani, georeferencirani i pregledani kako bi se ustanovilo jesu li jedinke mrtve ili žive. Pregledano područje je bilo vrlo veliko te je gustoća populacija samo točkasto bila viših vrijednosti. Ukupno je ovim monitoringom zabilježeno preko 550 školjki, najveći broj od njih zabilježen je u Malom lagu kod naselja Pasadur, ukupno 154 jedinke. Nažalost, na svim lokacijama nađene su samo školjke – mortalitet populacija na svim lokacijama je 100%-tni. Sve jedinke su mrtve, školjkaš je uginuo te je njegovo tkivo razgrađeno prije provedbe monitoringa i ostale su samo prazne ljušture koje uspravno stoje zakopane u sediment, otvorene, pružajući novi dom i utočište hobotnicama i ribama.Ovaj podatak tužan je dio statistike koja je već poznata diljem Mediterana i iako je za periske oko Lastova prekasno, za Jadran možda nije!


Istraživanje je provedeno u suradnji s Javnom ustanovom Parka prirode Lastovsko otočje!