Što se dogodilo s plemenitom periskom ovo ljeto?

Najveći endemski školjkaš Mediterana, plemenita periska (Pinna nobilis), strogo je zaštićena vrsta u Hrvatskoj. Poznata je i pod imenima: lostura, loščura, palastura. Rasprostranjena je na sedimentnom dnu plitkih priobalnih područja Jadrana. Prije ljeta imali ste priliku čitati u medijima o masovnom pomoru koji je zahvatio Mediteran. Prvi takav događaj u Jadranu zabilježili smo u svibnju na Elafitima.. Uzrok tomu je kombinacija dva glavna uzročnik: parazit Haplosporidium pinnae i infekcija bakterijom Mycobacterium.IUCN je 2018-te pripremio akcijski program kojim su dane smjernice kako pobliže istražiti trenutno stanje plemenite periske na pojedinom području. U javnost smo proslijedili neke od smjernica koje smo provodili na nekoliko lokacija diljem Jadrana. Situacija na Mediteranu ne izgleda sjajno, te se prema karti IUCN o stanju populacija iz lipnja 2019. vidi da ne postoji dio Mediterana koji nije pogođen ovom katastrofom.Uslijed apeliranja građana da dojave lokacije s povećanom gustoćom jedinki plemenite periske, prikupili smo pozamašnu količinu informacija. Građani su svakodnevno dojavljivali lokacije, ako su bili upoznati s područjima na Jadranu gdje su se jedinke periske mogu naći u povećanom broju, odnosno gdje je više od 20 jedinki na 100 kvadratnih metara. Dojave su pristizale u velikom broju putem Facebooka, e-maila, SMS-a i poziva.


Također su mnogi građani primili savjet te dojavljene lokacije obilazili i nekoliko puta tijekom sezone kako bi obavili svojevrsni monitoring i provjerili jesu li jedinke još uvijek žive. Ovakav pristup i briga od strane građana prema ovoj emblem vrsti Mediterana i uključenost koju su građani pokazali nije nešto što se često viđa te se srdačno zahvaljujemo svima koji su u bilo kojem obliku sudjelovali u sakupljanju ove velike baze podataka.


U protekla tri mjeseca raspolažemo s preko 60 dojava o područjima s velikom gustoćom plemenite periske duž jadranske obale od više od 100-tinjak građana. Većina lokacija tiče se hrvatske obale, no o tome koliko se proširio poziv na dojavu govori i činjenica da su neke dojave bile o lokacijama u susjednim zemljama: Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Većina građana je dojavila da su jedinke žive ili nisu mogli procijeniti, no nažalost, raste broj dojava o povećanoj smrtnosti. Uzorak širenja je očit, te se pomor širi s juga prema sjeveru.


Velika većina građana također izražava strah i napominje da se i dalje velika količina živih jedinki ili ljuštura vadi iz podmorja. Takve radnje su ilegalne i kažnjive po zakonu u obliku novčanih izdataka. Dobar primjer kako takve prakse smanjiti pokazale su se Info ploče na plažama s upozorenjem da se radi o staništima strogo zaštićene vrste te je njeno vađenje strogo zabranjeno. Takva praksa mogla bi se primjenjivati u većem broju te bi također bilo dobro da turističke zajednice koriste letke i plakate koje mogu besplatno preuzeti te postaviti u svojim uredim za edukaciju turista. Uz njih, građani koji imaju znanje također imaju veliku ulogu u edukaciji – savjetujemo: Nastavite opominjati i upozoravati da takvo djelovanje nanosi trajnu štetu ekosustavu te je kažnjivo do 500,00 kn po izvađenoj ljušturi.


Zahvaljujući dodjeli financijskih sredstava Grada Zadra, Grada Dubrovnika i Primorsko-goranske županije za provedbu projekta „Ne klimajte perisku/palasturu“,u protekla 3 mjeseca, kartirane su jedinke plemenite periske oko Elafita, Silbe i Silbanskih grebena te nekoliko uvala oko Pelješca, Zadra, Cresa i Paga uz redovni monitoring koji se provodi u PP Telašćica.


Ako želite pripomoći daljnjem istraživanju plemenite periske te ste upoznati s lokacijama na području Jadrana gdje se jedinke periske mogu naći u povećanom broju (više od 20-tak jedinki na 100 m2), ili ste vidjeli povećan broj mrtvih jedinki (uspravne, otvorene, ne reagiraju na podražaj) javite se na Facebook profil Društvo 20000 milja u inbox, na kontakt formu s web stranice Društva 20000 milja, te na mail:info@drustvo20000milja.hr. Također možete pripomoći istraživanju simboličnim donacijama koje će se koristiti za obilazak nekih od ovih 60-tak lokacija, uplatom na IBAN račun udruge Društvo 20000 milja HR3424840081104066541.