Praćenje stanja plemenite periske (Pinna nobilis) u akvatoriju Parka prirode Telašćica kroz 2019.


Provedba „Praćenje stanja plemenite periske (Pinna nobilis)“ u akvatoriju Parka prirode Telašćica obuhvaćala je opetovana višednevna terenska istraživanja koja smo odradili kroz pet terenskih izlazaka 2019. godine.


Istraživanja su provedena na nekoliko lokacija unutar Parka prirode Telašćica, a izvršeni su u ožujku, lipnju, rujnu, studenom i prosincu. Primarni cilj ovog projekta bio je nastavak dugoodišnjeg monitoringa kojeg Društvo 20000 milja provodi na području Parka od 2014. godine kao i praćenje pojave očekivanog povećanog mortaliteta na područjima nalaza školjkaša plemenite periske u akvatoriju PP Telašćica zbog pomora u Mediteranu. Istraživanje je provedeno tako da je prvo dokumentirana prisutnost strogo zaštićene i ugrožene vrste školjkaša, plemenite periske, a zatim je ustanovljen status jedinki. Sve su pronađene jedinke pomoću GPS uređaja uspješno georeferencirane i svakoj je ustanovljen status – živa ili mrta. Izvršeni pregled u rujnu rezultirao je saznanjem kako je od sveukupno 750+ pregledanih jedinki udio uginulih jedinki 66%. Svjesni toga da je pomor zahvatio dobar dio Jadran izvršili smo pregled jedinki i u studenom i u prosincu. Tada smo na područjima visoke gustoće zabilježili smo 100%-tni mortalitet koji je pregledom jedinki u rujnu iznosio oko 35%.Stanje koje se očekivalo, nastupilo je, a ono što možemo predložiti i ono čemu težimo je daljnji pregled nezahvaćenih područja i traganje za preživjelim jedinkama. Naše istraživanje popratili su i u HRT-ovoj emisiji More.


Istraživanje se provodi u suradnji s Javnom ustanovom Parka prirode Telašćica!