Prvi smo zabilježili događaj masovnog pomora plemenite periske na Jadranu: gubimo li posljednju oazu ove vrste?

Izumiranje prijeti jednoj od najupečatljivijih vrsta Mediterana, plemenitoj periski (Pinna nobilis), a novi događaj masovnog pomora zabilježili smo upravo na nekim dijelovima jadranske obale. Plemenita periska je endemski i najveći školjkaš Mediterana te može narasti do 120 cm u visinu. Rasprostranjena je u čitavom Jadranu na sedimentnom dnu plitkih priobalnih područja, a mnogi od nas poznaju je pod različitim imenima: lostura, loščura, palastura. Ekološka uloga ove vrste je od iznimne važnosti zbog toga što filtrira i zadržava velike količine organske tvari iz suspendiranog detritusa što doprinosi povećanju prozirnosti morske vode. Uz to, pruža brojnim algama, spužvama, mnogočetinašima, mahovnjacima i ostalim beskralješnjacima tvrdu podlogu za kolonizaciju u područjima mekog morskog dna. Stoga na periskama često vidimo veliko bogatstvo života šarenih organizama. Osjetljiva je na iznimna zagađenja, mnoge jedinke stradaju zbog sidrenja, a još uvijek je prisutno i ilegalno vađenje jedinki. Štiti je Zakon o zaštiti prirode, te se nalazi na Prilogu...

Više

Monitoring plemenite periske u Parku prirode Telašćica (2014 – )

Nakon baseline istraživanja i kartiranja u 2012., dvije godine nakon, u 2014. godini je u suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Telašćica proveden prvi monitoring plemenite periske u PP Telašćica. Monitoring praćenja stanja plemenite periske periodnično se odrađuje svake dvije godine, te je uspješno nastavljen u 2016. godine . Usprkos lošem kišnom vremenu, monitoring na poznatim lokacijama je odrađen te su ustanovljena nova područja za proširenje monitoringa

Više

Kartiranje plemenite periske u Parku prirode Telašćica (2012)

Na području PP Telašćica istražena su pogodna staništa i lokacije za naselja stogo zaštićene vrste plemenite periske (Pinna nobilis). Na područjima gdje su populacije bile brojnije i gušće, naselja su kartirana. Također su prikupljeni i preliminarni podatci za budući program praćenja stanja (monitoring) u Parku prirode Telašćica.

Više