Kartiranje plemenite periske u Parku prirode Telašćica (2012)

Na području PP Telašćica istražena su pogodna staništa i lokacije za naselja stogo zaštićene vrste plemenite periske (Pinna nobilis). Na područjima gdje su populacije bile brojnije i gušće, naselja su kartirana. Također su prikupljeni i preliminarni podatci za budući program praćenja stanja (monitoring) u Parku prirode Telašćica.