Monitoring plemenite periske u Parku prirode Telašćica (2014 – )

Nakon baseline istraživanja i kartiranja u 2012., dvije godine nakon, u 2014. godini je u suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Telašćica proveden prvi monitoring plemenite periske u PP Telašćica. Monitoring praćenja stanja plemenite periske periodnično se odrađuje svake dvije godine, te je uspješno nastavljen u 2016. godine .