Društvo 20000 milja u projektu “Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru” kroz 2021. godinu

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koordinira provedbu aktivnosti očuvanja periske u hrvatskom dijelu Jadranskog mora, koje se provode kroz tri potprojekta koje sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nositelji potprojekata su Javna ustanova „More i krš“ (za južni dio hrv. dijala Jadrana), Javna ustanova Park prirode „Telašćica“ (za srednji dio hrv. dijela Jadran) i Javna ustanova Nacionalni park „Brijuni“ (za sjeverni dio hrv. dijela Jadran), koji koordiniraju i provode aktivnosti očuvanja periske na regionalnoj razini, u suradnji s partnerima.


Društvo istraživača mora – 20000 milja službeni je partner koordinatoru za srednji dio hrv. dijela Jadran, JU Park prirode „Telašćica“ te je uz aktivnosti s njima provodila aktivnosti projekta za javne ustanove na području Istarske i Primorsko – goranske županije – JU Kamenjak, JU Natura Histrica i JU Natura PGŽ koji su službeni partneri koordinatoru JU NP Brijuni. Uz prikupljanje i provjeru dojava o živim jedinkama plemenite periske nastavili smo i u ovoj godini postavljati kolektore za prikupljanje ličinki.


Sjeverni Jadran


Na proljeće smo nastavili uspješnu suradnju s javnim ustanovama za zaštićena područja na sjevernom dijelu Jadrana. U svibnju smo nastavili potragu za potencijalno preživjelim jedinkama plemenite periske. Prvo smo posjetili nekoliko potencijalnih lokaliteta na području Primorsko – goranske županije u suradnji s JU Natura PGŽ – nažalost, neuspješno – do dolaska provjere, jedinke su uginule. Također, intenzivno smo “pročešljali” ponovno i dijelove na juga Istre – nažalost – bez puno uspjeha. U lipnju smo se vratili i nastavili uspješnu suradnju s Javna ustanova “Kamenjak” te smo u dogovoru s njima postavili kolektore za prikupljanje ličinki. Kolektori su postavljeni na lokacijama koja su vidljivo pogodna za populaciju periske s obzirom da je prošlogodišnjim monitoringom na tim lokacijama zabilježena visoka gustoća jedinki – koje su nažalost do rujna 2020. sve uginule. Lokacije postavljenih kolektora su uvala Paltana i Vinkuranska vala. S novim partnerima JU Natura Histrica postavljali smo kolektore u blizini poznatih (tada) živih jedinki Tara i Sara kod Pule te u Savudriji. Nadali smo se uspješnom prikupljanju i punim kolektorima periski u kasnu jesen kada je nastupio pregled kolektora.Kraj godine terenski smo posvetili periskama pa smo obišli kolektore za ličinke plemenite periske (Pinna nobilis), koje smo postavili u Istarskoj županiji tijekom ranog ljeta. Na svaku od postaja postavljena su po tri kolektora, na dubini od oko 5 metra. Puno hvala zaposlenicima Javne ustanove Kamenjak i Javne ustanove Natura Histrica na asistenciji prilikom pregleda kolektora!Nažalost, svi kolektori bili su bez mlađi periske, ali smo zato našli mnogo drugih zanimljivih organizama, koje smo po pregledu vratili natrag u more.Srednji Jadran

Silba – Drage

Ne možemo mi bez Silbe pa smo tako postavili kolektore i u uvali Draga sa sjeverne strane otoka Silbe. Od tri postavljena kolektora pronašli smo dva. Pronašli smo mnoštvo školjkaša vrste Limaria hians te smo ostali zadivljeni njenom obojenošću, ali i brzinom kretanja! Što smo sve pronašli na Silbi, pogledajte u galeriji fotografija!Pag – otočić Mišnjak

U blizini naselja Mandre na otoku Pagu nalazi se otočić Mišnjak kod uvale Girenica. Taj lokalitet kao područje gdje je bila velika široko raširena populacija plemenitih periski saznali smo od jedne od naših članica te odlučili tamo postaviti kolektore. Tri kolektora postavili smo na dubini od oko 5-6 metara i nadali se najboljem s obzirom na to da nismo prethodno radili monitoring periski na tom području pa nismo imali saznanja skriva li se pokoja preživjela jedinka u uvali. U kasnu jesen, po podizanju kolektora našli smo dva od tri postavljena kolektora. Pri vađenju prvog kolektora, na improviziranom utegu nas je odmah dočekao jedan vrlo poznati puž – Petrovo uho (Haliotis sp.). Opet je dominirala Limaria hians, ali ovaj put je bioraznolikost pronađenih organizama bila malo veća nego na Silbi. Juvenilni rakovi, kvrgave mješćićnice, nedorasle kamenice… svi su pronašli stanište na našim kolektorima. Nažalost, periskica nije bilo.Park prirode Telašćica

U PP Telašćica imali smo dvije lokacije postavljanja kolektora – jedna kod otočića Veli Buč, a druga u uvali Magrovica kod otočića Gornji Školj. Oba lokaliteta su prijašnjim istraživanjima pokazale veliku brojnost jedinki plemenite periske – nekoliko stotinjaka jedinki. Međutim, isto tako je pregleda utvrđen 100% mortalitet u 2020. godini. Na oba lokaliteta postavili smo po tri kolektora. U Magrovici dosta plitko s obzirom na to da je u uskom obalnom pojasu i bila najveća gustoća jedinki, dok u prolazu između Malog i Velog Buča su kolektori bili postavljeni nešto dublje s obzirom na to da se najveći broj jedinki nalazi upravo na “prolazu”. Iako se obje lokacije nalaze u istom zaštićenom području, PP Telašćica, lokacije su vrlo različite s obzirom na karakteristike staništa i izloženost strujanjima. Upravo zbog toga nije nas začudila velika razlika u sastavu i brojnosti organizama koji su nađeni u kolektorima.Kaprije

Kolektore na otoku Kapriju postavili smo u Luci Kaprije, nasuprot naselja. U blizini lokaliteta prije se nalazila gušća živahna populacija periski, nažalost, za sada na tom lokalitetu nema pokazatelja da ima živih jedinki. Na jesen smo sve kolektore smo pronašli! Malim periskama nije bilo traga, ali dočekali su nas mali trpovi, ježinci i opet jako puno školjkaša Limaria hians.Grebaštica

U dnu Grebaštice u lipnju smo postavili također tri kolektora i to usred guste populacije periski od kojih su sve nažalost sada bile uginule. Ova lokacija ujedno je najjužnijoj točka na kojoj smo u sklopu ovog projekta provodili svoje aktivnosti u 2021. godini. Kada smo se na jesen vratili pronašli smo samo jedan od tri postavljena kolektora. Velika je mogućnost da su kolektori izvađeni od strane znatiženog stanovništva ili turista s obzirom na to da je lokacija postavljanja bila u dnu uvale u blizini naselja. U tom kolektoru smo pronašli čak neke ribice iz porodica Blenniidae i Gobiidae, koji su bili malo sramežljivi za fotografiranje. Našli smo i jako puno rakova.Kanal sv. Ante (Šibenik)

Pri postavljanju kolektora na ulazu u kanal Sv. Ante u lipnju dočekali su nas kupači i asistentcija od strane zaposlenika JU Natura ŠKŽ. Tamo smo postavili također tri kolektora na poziciju koja je bila poznata lokacija populacije plemenite periske koje su od 2021. sve uginule. Kada smo u kasnu jesen otišli u pregled kolektora, osim dva kolektora i tramontane, u Šibeniku nas je dočekala i ekipa iz HRT-a, koja je napravila kratki prilog o aktivnostima u sklopu projekta. Prilog će biti emitiran u emisiji More!😊Iako sad nismo pronašli periske, ne gubimo nadu da će se pronaći neki drugi put. Usput smo se podsjetili koji sve organizmi, koje često zaboravimo, žive u našem moru skriveni od pogleda. Kroz sve aktivnosti nastavili smo svoju redovnu komunikaciju sa drugim partnerima na projektu, a posebno s kolegama iz Aquarium Pula za koje smo se nadali kako će barem jedan od posjeta biti upravo da donesemo male periskice, no možda dogodine – držite nam fige! Do tad, nastavljamo razmjenu znanja, rad i trud te se nadamo kako će i Priroda odlučiti podržati nastavak priče ove impozantne vrste školjkaša.


Ove aktivnosti dio su projekta “Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u Jadranskom moru”.

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koordinira provedbu aktivnosti očuvanja periske u hrvatskom dijelu Jadranskog mora, koje se provode kroz tri potprojekta koje sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Nositelji potprojekata su Javna ustanova „More i krš“, Javna ustanova Park prirode „Telašćica“ i Javna ustanova Nacionalni park „Brijuni“, koji koordiniraju i provode aktivnosti očuvanja periske na regionalnoj razini, u suradnji s partnerima.

Društvo 20000 milja na projektu sudjeluje kao projektni partner s regionalnim koordinatorima projekta Javna ustanova “Park prirode Telašćica” te suradnjom s Javnom ustanova “Priroda” Šibensko – kninske županije i suradnjom s partnerima regionalnog koordinatora JU NP Brijuni – JU Kamenjak, JU Natura Histrica i JU Natura PGŽ.