Istraživanje mikroplastike u trpovima (2017)

Mikroplastika pretstavlja veliki problem za morski okoliš, kako u stupcu vode, tako i taloženjem na dno. Najpogodnije stanište za istraživanje istaložene mikroplastike je sedimentno dno koje smo iskoristili za početne analize mikroplastike u morskom okolišu naše obale Jadrana. Fokus ovog istraživanja su bili organizmi na tom sedimentnom dnu – trpovi. Probavila ovih morskih beskralješnjaka sakupljali smo na različitim lokacijama duž srednjeg Jadrana – Kornatsko otočje, Dugi otok i Silba. S obzirom na to da se hrane organskom tvari iz sedimenta s morskog dna ovi su nam organizmi odličan primjer koliko plastičnih čestica prolazi kroz probavni sustav morskih organizama. Istraživanje je provedeno u suradnji sa znanstvenicima i istraživačima BsRC iz Italije.

Trpovima se vadilo probavilo te se cijelo probavilo i njegov sadržaj konzervirao do analize u laboratoriju