Istraživanje istočnog otočja Parka prirode Lastovsko otočja (2014 – 2015)

Morsko zaštićeno područje PP Lastovsko otočje tvori najveći otok Lastovo te je okruženo nekolicinom malih otočja, jedno od njih su Lastovnjaci. Područje Lastovnjaka istraživano je u periodu od dvije godine (2014-2015) prilikom čega su kartirana morska staništa, te je sastavljen popis vrsta prikupljen inventarizacijom, gdje je posebni fokus bio na invazivne vrste. Također su detaljno kartirana i istražena područja u Parku prirode koja su u prijedlogu proglašavanja kao zone potpune zabrane ribolova (no-take) zone.

Društvo je prvim terenskim istraživanjem u 2014. iskartiralo morska staništa na području Lastovnjaka i napravilo inventarizaciju vrsta kojom je dobiven uvid u bogatstvo flore i faune Parka. Posebna pozornost se posvetila dijelovima parka, budućim no – take zonama. Također, obratili smo pozornost na invazivne vrste i zabilježili njihovo postojanje na lokalitetima gdje su bile opažene.

Iste aktivnosti nastavljene su i budućim terenskim istraživanjima. Uz njih na Lastovu smo educirali posjetitelje Parka o važnosti odgovornog ponašanja prema okolišu te smo predstavili slike podmorja te snimke videozapisa koje smo snimili tijekom našeg boravka u Parku.

U završnoj fazi projekta iskartirali smo podmorje oko Vrhovnjaka. Tijekom cijelog projekta odradili smo i nekoliko eko-akciju čišćenja podmorja prilikom kojeg smo iz mora uklonili veće količine otpada.

Izvodljivost projekta su omogućili Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Valamar Hotels & Resorts i Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje.