Monitoring staništa i naselja morske cvjetnice posidonije na lokalitetima ekološke mreže Natura 2000 u Šibensko-kninskoj županiji

Program praćenja stanja naselja Posidonia oceanica na lokalitetima Natura 2000 ekološke mreže u akvatoriju Šibensko-kninske županije, Društvo 20000 milja provelo je u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – “Priroda” te uz pomoć novoobučenih članova Udruge studenata biologije – BIUS iz Zagreba.


Istraživanje u sklopu programa praćenja stanja provelo se na staništu naselja posidonije, najveće morske cvjetnice endemske za Sredozemno more. Ukupno je u prvom dijelu monitoringa bilo uključeno šest područja Natura 2000 ekološke mreže u Šibensko-kninskoj županiji. Unutar svakog od šest Natura 2000 područja, monitoring je proveden na nekoliko postaja predodređenih za monitoring u istraživanju kojeg je Društvo 20000 milja provelo 2016. godine na istom području. Monitoring se provodi metodom praćenja heterogenosti staništa LIT (Line Intersect Transect) i metodom mjerenje gustoće izdanaka kvadratima. Ukupno smo time uspješno proveli monitoring na 16 postaja. U svakom od Natura 2000 područja većina postaja su bile pod utjecajem, prvenstveno antropogenim utjecajem i vidljivo oštećena sidrenjem. Obrada podataka ukazala je na to da su naselja u lošem ili slabom stanju prema standardnim indikatorima stanja naselja.



Jasno je kako su naselja unutar ovog područja daleko od povoljnog stanja što nas neupitno dovodi do zaključka kako je jako bitno i važno definirati prijetnje te nastaviti s programom praćenja stanja kako bi se promatrali učinci određenih pozitivnih pomaka i promjena koje već jesu ili će tek biti učinjene.



Istraživanje je provedeno u suradnji s Javnom ustanovom PRIRODA Šibensko – kninske županije i Udrugom studenata biologije – BIUS!