Monitoring staništa i naselja morske cvjetnice posidonije na lokalitetima ekološke mreže Natura 2000 u Šibensko-kninskoj županiji

Program praćenja stanja naselja Posidonia oceanica na lokalitetima Natura 2000 ekološke mreže u akvatoriju Šibensko-kninske županije, Društvo 20000 milja provelo je u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – “Priroda” te uz pomoć novoobučenih članova Udruge studenata biologije – BIUS iz Zagreba.


Istraživanje u sklopu programa praćenja stanja provelo se na staništu naselja posidonije, najveće morske cvjetnice endemske za Sredozemno more. Ukupno je u prvom dijelu monitoringa bilo uključeno šest područja Natura 2000 ekološke mreže u Šibensko-kninskoj županiji. Unutar svakog od šest Natura 2000 područja, monitoring je proveden na nekoliko postaja predodređenih za monitoring u istraživanju kojeg je Društvo 20000 milja provelo 2016. godine na istom području. Monitoring se provodi metodom praćenja heterogenosti staništa LIT (Line Intersect Transect) i metodom mjerenje gustoće izdanaka kvadratima. Ukupno smo time uspješno proveli monitoring na 16 postaja. U svakom od Natura 2000 područja većina postaja su bile pod utjecajem, prvenstveno antropogenim utjecajem i vidljivo oštećena sidrenjem. Obrada podataka ukazala je na to da su naselja u lošem ili slabom stanju prema standardnim indikatorima stanja naselja.Jasno je kako su naselja unutar ovog područja daleko od povoljnog stanja što nas neupitno dovodi do zaključka kako je jako bitno i važno definirati prijetnje te nastaviti s programom praćenja stanja kako bi se promatrali učinci određenih pozitivnih pomaka i promjena koje već jesu ili će tek biti učinjene.Istraživanje je provedeno u suradnji s Javnom ustanovom PRIRODA Šibensko – kninske županije i Udrugom studenata biologije – BIUS!