Društvo predstavilo projekt “Misli (na) plavo” i incijativu ZPMO na konferenciji o znanju o moru na otoku Krku

Sudjelovali smo na konferenciji “Pismenost (poznavanje i razumijevanje funkcioniranja ekosustava Jadranskog mora” koja se održala na otoku Krku, od 9-og do 11-og rujna 2021. godine.


Znanstveno – stručni skup organizirali su udruga Eko – Kvarner te Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru, a suorganizator bio je grad Krk.


Konferencija je održana s ciljem razmatranja razine pismenosti o oceanima, s koncentracijom na jadransko more te negativnim utjecajima koje ljudske djelatnosti i klimatske promejene mogu imati na morske ekosustave. Poseban naglasak konferencije bio je na razmatranju stanja pismenosti u školskoj populaciji te na provođenju plavog gospodarstva na području Republike Hrvatske.


Jadran je poluzatvoreno i plitko more te je izrazito osjetljivo na sve intnezivnije utjecaje ljudskih aktivnosti od turizma, ribarstva, pomorskog prometa, marikulture, eksploatacije ugljikovodika, ali i snažne utjecaje koje donose klimatske promjene. Razumijevanje povezanosti funkcioniranja svih procesa more-kopno odnosno temeljna znanja o povezanosti Jadrana i Sredozemnog mora kroz cjelovito sagledavanje različitih fizičkih, kemijskih i bioloških procesa osnova su za aktivnu i učinkovitu zaštitu Jadranskog mora. Stoga je pismenost ili razumijevanje funkcioniranja ekosustava alat u aktivnom provođenju mjera zaštite Jadranskog mora kao prirodnog resursa neophodng za život kao i pomod u razumijevanju potrebe za održivim razvojem u području hrvatske obale Jadrana. Da bi se doprinijelo aktivnoj zaštiti potrebno je jačati pismenost ili razumijevanje o funkcioniranju ekosustava Jadranskog na svim razinama društvene zajednice.

Prvog dana konferencije održana je konferencija za novinare te predavanja o:


Dopredsjednica Društva 20000 milja i voditeljica inicijative “Zajedno protiv morskog otpada” predstavila je pregled djelovanja Društva na polju ove inicijative koja je usmjerena na smanjenje negativnih utjecaja otpada u morskom okolišu na morske ekosustave kroz predavanje “Kako ZAJEDNO protiv morskog otpada? – predstavljanje inicijative ZPMO”. Inicijativu od svog početka financijski podržava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.


Drugog dana konferencije održana su predavanja o:

Dopredjsednica Društva 20 000 milja i voditeljica projekta “Misli (na) plavo” predstavila je ovaj opširan dvogodišnji projekt usmjeren na edukaciju školske populacije o moru i povezanosti čovjeka i mora kroz predavanje “Misli (na) plavo- kako more utječe na nas i kako mi na njega”.

Projekt Misli (na) plavo s ukupnim proračunom od 1.183.332,43 HRK, sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u iznosu od 1.005.832,57 HRK, odnosno 85% bespovratnih sredstava, dok se ostalih 177.499,86 HRK, odnosno 15% ukupnih bespovratnih sredstava, osigurava iz Državnog proračuna RH.Voditeljica projekta: mag. oecol. et prot. nat. Barbara Čolić
Šifra projekta: UP.04.2.1.10.0040
Trajanje projekta: 12/5/21 – 11/5/23
Sredstva: 1.183.332,43 HRK
Izvor financiranja: EU iz ESF (85%), Državni proračuna RH (15%)


Sadržaj je u isključivoj odgovornosti udruge Društvo istraživača mora 20000 milja.