Uspostava protokola za monitoring no-take zona u morskim zaštićenim područjima (2016 – 2017)

Prikupljenim osnovnim podatcima u istraživanju kroz 2014. i 2015. gdje smo istraživali staništa, testirali metodologije te planirali nastavak istraživanja postavili smo si odlične temelje za provedbu dva komplementarna projekta:

  1. „Uspostava protokola praćenja stanja (monitoring) no-take zona unutar PP Lastovsko otočje i NP Mljet“
  2. „Uspostava protokola praćenja stanja (monitoring) no-take zona unutar PP Telašćica, NP Kornati i NP Brijuni“.

Projektne aktivnosti projekta Uspostava protokola za monitoring no-take zona obuhvaćale su ekstenzivno istraživanje stanja infralitoralne zajednica riba na područjima zona predloženih za no-take zone u pojedinom morskim zaštićenim područjima. Procjena stana ribljeg fonda u vidu sastava vrsta, abundancije i procjenjene veličine poradi dobivanja procjene biomase vršena je neinvazivnom UVC metodom. Uz stanje zajednica riba važni pokazatelji koje je potrebno pratiti je i stanje staništa – zajednica infralitoralnih alga i naselja posidonije, te stanje zajednice ježinaca čija dinamika u populaciji često prati stanje zajednice riba s obzirom na njihove interakcije u odnosu plijen-predator i ovisnost zbog dinamike u hranidbenoj mreže.

Krajnji rezultat projekta formiran je Protokol za monitoring koji će koristiti za praćenje učinkovitosti no-take zona po njihovom ustanovljenju.

Projekt je proveden u partnerstvu s Javnim ustanovama NP Mljet, NP Kornati, NP Brijuni, PP Telašćica i PP Lastovsko otočje uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.