Edukacije i radionice

Društvo kao svoju gospodarsku djelatnost pruža usluge održavanja edukacija i radionica za brojne ciljane skupine.

Organizacija i izvođenje treninga, radionica, tečaja i seminara u području zaštite prirode .

Organizacija i izvođenje radionica i seminara u području upravljanja prirodnim vrijednostima.

Osmišljavanje, organizacija i provedba javnih događanja
(tribina, okruglih stolova).

Pružanje usluga edukacije iz djelokruga rada Društva.

Sukladno članku 9. Statuta udruge Društvo istraživača mora – 20000 milja, Društvo može obavljati gospodarske djelatnosti pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom, ali ih ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ugovaranjem usluga Društva doprinosite razvoju udruge, podupirete njegovo djelovanje te zajedno s članovima Društva radite na ostvarivanju ciljeva i svrhe.