Festival znanosti – OTKRIĆA 2018.

U sklopu Festivala znanosti održali smo predavanje i demonstraciju pod naslovom “Otkrij znanstvenika u sebi” za učenike Zdravstvene gimnazije iz Zadra. Predavanje je organizirano u suradnji sa Sveučilištem u Zadru i Centrom za informiranje i savjetovanje o karijeri – CISOK.