Istraživački projekti (2007- 2011)

Bioraznolikost Kornatskog otočja (2007 – 2008)

Društvo 20000 milja 2007. i 2008. godine bilo je partner udruzi Argonauta s Murtera u istraživanju Kornatskog otočja. Istraživanjem je učinjen značajan doprinos poznavanju bioraznolikosti vrsta i staništa ovog važnog morskog zaštićenog područja.

Kartiranje gorgonija u sjevernom i srednjem Jadranu (2008 – 2009)

Projektom kartiranja gorgonija kartirana su naselja bijele, žute i crvene gorgonije tijekom 2008. i 2009. godine. Kartiranja su provedena na području Kornatskog otočaja i u akvatorija Rogoznice u srednjem Jadranu, te oko otoka Raba, Prvića i Golog otoka u sjevernom Jadranu.

Metodom kvadrata bilježi se broj kolonija, te pokrovnost drugim vrstama

Biospeleološko istraživanje na Dugom otoku (2009 i 2011)

U uvali Brninjšćica na Dugom otoku, koja se ističe svojom biološkom i geološkom posebnošću, provedeno je biospeleološko istraživanje 2009. i 2011. godine.

Monitoring naselja posidonije u Parku prirode Telašćica (2009 – 2011)

U suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Telašćica proveden je program praćenja stanja (monitoring) naselja morske cvjetnice Posidonia oceanica, važnog infralitoralnog staništa, tijekom 2009., 2010. i 2011. godine.

Inventarizacija Novigradskog mora (2010)

Društvo 20000 milja 2010. godine bilo je partner Udruzi studenata biologije – BIUS u projektu inventarizacije makrozoobentosa i kartiranja morskih staništa u Novigradskom moru.

Biospeleološko istraživanje na otoku Zlarinu (2010)

Biospeleološko istraživanje provedeno je 2010. na potopoljenom speleo-objekt na nenaseljenom otočiću Drvenik koji se nalazi u blizini otoka Zlarina.