Istraživanje Komiškog zaljeva (2014)

Istraživanje provedeno u komiškom zaljevu na područjima ekološke mreže Natura 2000 obuhvaćalo je inventarizaciju makrozoobentosa, kartiranje staništa naselja posidonije i snimanje nultog stanja zaljeva. Projekt je proveden u partnerstvu s Udrugom studenta biologije – BIUS pri čemu su studenti obučavani u metodologijama istraživanja makrozoobentosa, bodljikaša i riba neinvazivnim metodama.