Istraživanje obraštajnih zajednica na umjetnim podlogama (2012 – 2013)

In situ eksperimentom postavljanjem različitih umjetnih podloga u infralitoralno stanište naselja posidonije pratio se afinitet obraštajih organizama ovisno o tipu podloge. Podatci sakupljeni ovim istraživanje, s fokusom na alge – dijatomeje objavljen je u časopisu Acta Botanica Croatica. Nenadović i sur. 2015. Development of periphytic diatoms on different artificial substrates in the Eastern Adriatic Sea