Izložba fotografija “Tri mora kroz fotoobjektiv” u Novigradu

6. kolovoza održali smo noćnu izložbu fotografija “Tri mora kroz fotoobjektiv” u Novigradu, u prekrasnom mjesnom parku.

Posjetitelji izložbe “Tri mora kroz fotoobjektiv” u Novigradu

Veliko hvala našem partneru – Općini Novigrad, što su nam pomogli s logistikom oko postavljanja izložbe!

Kako nam je bilo, pogledajte u fotogaleriji! 🙂

Autori fotografija na izložbi:
Biljana Agić
Marko Katić
Marin Majo Marasović
Marjana Marasović
Šime Marasović
Sanja Stipić
Bruno Štuc
Sara Vidović

Fotografije na web stranici: Sanja Stipić

Voditeljica projekta: Sanja Stipić
Šifra projekta: ID_F3M-222-06
Trajanje projekta: 1/2/21 – 30/11/21
Sredstva: 361.134,28 HRK
Izvor financiranja: Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) (85%) i Republika Hrvatska (15%)

Projekt je prijavljen na FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture te sadrži prioritete i ciljeve Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Projekt provodimo u javno – civilnom partnerstvu s Općinom Novigrad i Srednjom školom Obrovac.

Sadržaj je u isključivoj odgovornosti udruge Društvo istraživača mora 20000 milja i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.