Lovili smo mrežom – ne, ne – “lovili” smo mreže i to mreže duhova?

U sklopu novog projekta unutar inicijative “Zajedno protiv morskog otpada”, pod nazivom “Lov na mreže duhova” svoje kasnoljetne aktivnosti proveli smo u podmoju sjevernozadarskog arhipelaga.


„Mreže duhovi“ novi je projekt program unutar inicijative Društva 20000 milja „Zajedno protiv morskog otpada“ koja traje od 2016. Projektom se provode konkretne aktivnosti i mjere kojima se teži na očuvanju i poboljšanju statusa morskih staništa u podmorju sjevera zadarskog arhipelaga. Na otocima Ist, Škarda, Premuda, Olib i Silba stalno prebiva mali broj stanovnika, međutim more oko tih otoka još uvijek krije neka od poznatijih ribolovnih pozicija koje su i danas atraktivna. Atraktivne ribolovne pozicije za sobom povlače veću mogućnost i učestalost gubitka ribolovnog alata. Odbačena i/ili izgubljena ribolovna oprema nastavlja „loviti“ te predstavlja veliki problem morskom ekosustavu.



Procjene utemeljene na znanstvenim istraživanjima procjenjuju da ribolovni alati čine 27% ukupnog naplavnog otpada, no kolike su količine izgubljenog ribolovnog alata koji ostaje u moru teško je procijeniti no negativan utjecaj izgubljenog ribolovnog alata je poznat: daljnje zaplitanje i stradavanje morskih organizma, prekrivanje morskog dna i zagušivanje, trganje te uništavanje sesilnih organizama, uništavanje staništa, opasnost od upetljavanja ronioca, … Procjena na razini EU jest da se gotovo 20% ribolovnog alata gubi na moru.


Na području sjevernog zadarskog arhipelaga nalazi se nekoliko zaštićenih morskih područja koji su dio Natura 2000 ekološke mreže (HR3000054 Premuda – vanjska strana; HR3000060 More oko otoka Škarda; HR3000061 Plićine oko Maslinjaka, Vodenjaka, Kamenjaka; HR4000025 Silbanski grebeni, HR3000053 Silba – podmorje; HR3000052 Olib – podmorje; HR3000063 Prolaz između Zapuntela i Ista). Spomenuta područja Natura 2000 ekološke mreže kao i okolna područja su područja od iznimne biološke važnosti i atraktivna turistička destinacija. Status očuvanosti tog podmorja treba održati i poboljšati, no mnoge su prijetnje očuvanju biološke i krajobrazne raznolikosti – intenzivan turizam, nezakonita izgradnja, prelov, onečišćenje, pa tako i onečišćenje izgubljenim ribolovnim alatima.


Provedbom nekoliko sastanaka s ribarima (jedan na jedan) dobitli smo uvid u lokacije na kojima se nalazi izgubljeni ribolovni alat te informacije koje će poslužiti za procjenu stanja i utjecaja (učestalost gubitka ribolovnog alata, tip ribolovnog alata, uspješnost vađenja, prijedlozi i problemi ribara vezani uz tu problematiku). Ove sastanke nastavit ćemo i dalje kroz projekt. Prilikom nekoliko terenskih izlazaka proveli smo pregled nekoliko ribolovnih područja i kartiranje lokacija dobivenih od strane ribara te potraga za izgubljenim ribolovnim alatima s pomoću ronilice (ROV) i uz pomoć ronioca. Akcije čišćenja podmorja od strane ronioca proveli smo u nekoliko etapa na prikladnim lokacijama s minimalnim sigurnosnim rizikom za ronioce. Prilikom pregleda i zarona bilježili smo i dokumentirali stanje podmorja s posebnim naglaskom na organizme koji su negativno pogođeni izgubljenim ribolovnim alatom. Također smo sav izvučeni materijal pomno pregledali i dokumentirali.



Veliku pomoć i podršku pri dosadašnjim aktivnostima projekta pružili su nam partneri na projektu Udruga Aurelia i Udruga BIUS, kao i novi suradnici koji su nam se pridružili na akcijama čišćenja, austrijska udruga sa svojim volonterima Project Manaia.


Aktivnosti ovog programa dio su inicijative Društva 20000 milja “ZAJEDNO PROTIV MORSKOG OTPADA” i projekta “Lov na mreže duhove” Društva 20000 milja čiju provedbu sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Zajedno čuvajmo okoliš – sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sadržaj ovog programa u isključivoj je odgovornosti Društva 20000 milja i ni od kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta FZOEU. Partneri na projektu su Udruga Aurelia i Udruga BIUS.