Mladi i Natura 20000 (2014)

Edukativno – istraživački projekt u sklopu kojeg je provedeno kartiranje  Natura 2000 područja “Jugoistočni dio otoka Molata”, te je provedena akcija čišćenja podmorja i obale s lokalnim stanovništvom. Edukativni segment projekta uključivao je edukaciju studenata i srednjoškolaca iz Zadra o Natura 2000 morskim staništima i vrstama.

Fratar (Diplodus vulgaris)

Projekt financiran od strane Grada Zadra.