Predstavljanje projekta “Očuvanje Tradicije Akvakulture i Ribarstva Novigrada, Obrovca i Starigrada – OTARNOS”

OTARNOS je akronim za projekt pod nazivom “Očuvanje Tradicije Akvakulture i Ribarstva Novigrada, Obrovca i Starigrada”, koji za cilj ima osigurati prepoznatljivost područja djelovanja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Tri mora (LAGUR Tri mora) među stanovnicima i posjetiteljima tog kraja, s naglaskom na područje Novigrada, Obrovca i Starigrada.Projektom OTARNOS želimo istaknuti važnost lokalnih dionika tog kraja – vrijednih školjkara i ribara, koji nas opskrbljuju zdravom hranom iz mora te brodara, koji nas vode na pitoreskne ture kroz kanjon Zrmanje i plove po tri mora.


O kakva se tri mora radi?


Područje djelovanja LAGUR-a Tri mora nalazi se u Zadarskoj županiji na  središnjem dijelu Jadranske Hrvatske. Obuhvaćena su administrativna područja sedam jedinica lokalne samouprave i to Grad Obrovac te Općine Jasenice, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Ražanac, Starigrad. Navedena područja obuhvaćaju i Jadransko, Novigradsko i Karinsko more (Tri mora) te su proglašena dijelom europske ekološke mreže NATURA 2000.Područja obuhvaćaju područja očuvanja značajna za ptice (POP4) i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS5).


Misija


Kako bismo prikazali školjkare i ribare kao kvalitetne predstavnike tradicijskog sredozemnog načina života, kojeg odlikuje skladan odnos s prirodom i djelatnosti temeljene na postulatima održivog rasta i razvoja, imamo isplanirano mnoštvo aktivnosti u sklopu projektaProjekt je prijavljen na FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture te sadrži prioritete i ciljeve Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 


Ukupna vrijednost projekta iznosi 361.134,28 kn a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) u iznosu od 306.964,14 kn odnosno 85% bespovratnih sredstava, dok je 15% sufinancirano iz državnog proračuna RH u iznosu od 54.170,14 kn. 


Projekt provodimo u javno – civilnom partnerstvu s Općinom Novigrad i Srednjom školom Obrovac.
Voditeljica projekta: Sanja Stipić
Šifra projekta: ID_F3M-222-06
Trajanje projekta: 1/2/21 – 31/12/21
Sredstva: 361.134,28 HRK
Izvor financiranja: Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) (85%) i Republika Hrvatska (15%)


Sadržaj je u isključivoj odgovornosti udruge Društvo istraživača mora 20000 milja i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.