Savjetovanja i konzultacije

Društvo kao svoju gospodarsku djelatnost pruža usluge savjetovanja i konzultacija za brojne teme i dionike.

Izrada studija, planova te stručnih elaborata, analiza, mišljenja i izvješća u području zaštite prirode i okoliša.

Izrada planova upravljanja i akcijskih planova za vrste, staništa, zaštićena područja


Stručno savjetovanje iz područja zaštite prirode i okoliša

Ogranizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara

Sukladno članku 9. Statuta udruge Društvo istraživača mora – 20000 milja, Društvo može obavljati gospodarske djelatnosti pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom, ali ih ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ugovaranjem usluga Društva doprinosite razvoju udruge, podupirete njegovo djelovanje te zajedno s članovima Društva radite na ostvarivanju ciljeva i svrhe.