Silba blista kad je čista! (Akcija čišćenja i monitoringa otpada na morskom dnu na Silbi)


Silba blista kad je čista! naziv je edukativno-istraživačkog projekta kojega je Društvo, u suradnji sa svim zainteresiranim pripadnicima šire javnosti i svojim projektnim partnerima, provodilo na otoku Silbi. Prije svega, smatramo važnim istaknuti kako su svi postignuti ciljevi rezultat volje, želje, rada i zajedništva svih sudionika ovog projekta. Kroz niz aktivnosti koje smo marljivo i vođeni onom: „Svi za jednog, jedan za sve!“ provodili, omogućili smo si zagarantirani uspjeh kojega se i danas rado sjećamo!


No, sad krenimo od početka… ?


Odlučili smo se na provođenje dvostrukih akcija čišćenja otpada s morskog dna triju uvala otoka Silbe te monitoringa istoga. Svrha toga bila je utvrditi i usporediti količinu otpada na morskom dnu koja je prisutna prije sezone nautičkog turizma te količinu otpada koja je prisutna nakon turističke sezone. Uvale su odabrane na temelju želja i potreba lokalnog stanovništva – uvala Sv. Ante, uvala Južni porat i uvala Lojišće. Nakon što smo odabrali lokacije, sakupili smo tim, „zasukali rukave ronilačkog odijela“ i bacili se na posao! Akcije čišćenja podmorja unutar prethodno navedenih triju uvala uspješno smo proveli, a naš su red, rad i disciplina rezultirali očišćenim podmorjem od otpada. Posljedičnom aktivnošću – monitoringom otpada – došli smo i do određenih brojki. Ukupno smo tijekom akcije čišćenja prikupili oko stotinjak kg otpada čime smo direktno spriječili daljnji raspad otpada u moru (krupnoga otpada na sitni – sitnog otpada na još sitniji) te omogućili ljepši ugođaj posjetiteljima i kupačima navedenih uvala. Za sve one koji se još nisu pronašli u ulozi ronioca organizirali smo nekoliko akcija čišćenja plaža spomenutih uvala na kojima je također proveden monitoring otpada.S obzirom na činjenicu kako nije jedini otpad u moru onaj koji se nalazi na morskom dnu i kojega smo uspješno akcijom otklonili već i onaj što pluta površinom mora te uslijed djelovanja valova nerijetko biva naplavljen na plaže, odlučili smo se izraditi kante za naplavljeni otpad. Naplavljeni otpad predstavlja problem kako za okolnu vegetaciju područja obalnog područja tako i za niz životnih zajednica koje svoje razvojne stadije, ali i život, provode upravo na ovome području. Također, ljudi zasigurno ne žele ležati na lijepim plažama dok ih okružuju plastine boce, vrećice, opušci, … Kako bi spriječili štetu koju naplavljen otpad potencijalno može prouzročiti, u suradnji s velikim brojem mladih otoka Silbe te nizom otočana koji su dobrovoljno sudjelovali u ovoj inicijativi, odlučili smo se na izradu kanti za naplavni otpad.Kante za naplavni otpad predstavljaju privremenu infrastrukturu za prikupljanje naplavnog otpada, izrađene su od drvene građe, oslikane su jedinstvenim motivima te postavljenje na sljedeće tri lokacije: uvala Mavrova, uvala Pernastica i uvala Lojišće. Također, svaka postavljena kanta za naplavni otpad na sebi sadrži jasno naznačene „upute za korištenje“ te QR kod čijim skeniranjem Društvo zaprima e-mail o potrebi za pražnjenjem iste. Na taj smo inovativni način omogućili regulaciju njihove popunjenosti i pravovremeno pražnjenje istih. Lokacije za postavljanje predložili su sami otočani i ljubitelji Silbe – kantu u Mavrovoj ukrašavali smo u suradnji sa umjetničko-ekološkom platformom Silba Environment Art, kantu u Lojišću ukrasili su članovi Društva za zaštitu prirodne i kulturne baštine Silbe, dok su kantu postavljenu u uvali Pernastica ukrašavali lokalna djeca.Unatoč tome što smo imali puno posla oko provođenja aktivnosti svejedno smo uspjeli pronaći dovoljno vremena kojega smo posvetili organizaciji izložbe fotografija „Svjetlo i tama na morskom putu“. Društvo aktivno provodi niz svojih aktivnosti na otoku Silbi, a ovo je drugo izanje ove izložbe po redu. U okviru organizacije uz članove Društva, tu su još bili prisutni i naši vjerni partneri te naravno lokalno stanovništvo i posjetitelji Silbe uvijek spremni podržati manifestaciju poput ove. Specifičnost izložbe krije se u tome što ista predstavlja igru tame i svjetlosti odnosno dobrog i lošeg aspekta podmorja. Izložba obuhvaća sve krajnosti Silbe te diže svijest kako o iskonskoj ljepoti podmorja tako i o ugrozama koje istome prijete. Izložba se održava u samom centru mjesta u večernjim satima nakon zalaska Sunca. Manifestacija poput ove objeručke je prihvaćena, a svaki komentar osim onog: „Vidimo se dogodine na istom mjestu!“ je suvišan. Ako još niste imali priliku doživjeti ovu atmosferu navratite nam dogodine jer već sakupljamo fotografije za nadogradnju postojećeg seta!Nadalje, po završetku turističke sezone ostalo nam je provesti još jednu akciju čišćenja podmorja u istim uvalama na kojima smo provodili prvu akciju (uvala Sv. Ante, uvala Južni porat i uvala Lojišče) s ciljem usporedbe količine otpada u moru prije i poslije nautičke sezone. Po završetku post-sezonskih akcija čišćenja podmorja i nakon provedenoga monitoringa došli smo do podatka kako smo ovaj put prikupili 60 kg otpada iz mora.U sklopu provedbe ovog projekta posljednji nam je cilj i poseban izazov bilo sljedeće – kreiranje edukativnog priručnika o otpadu u moru, plastici i mikroplastici! Svijest o potrebi izrade ovog trajnog edukativnog materijala u obliku priručnika proizašla je iz želje da se svim zainteresiranima pruži mogućnost učenja i/ili nadogradnje već stečenog znanja uz pomoć ključnih informacija i važnih poruka koje ovaj priručnik šalje (priručnik je dostupan za besplatno preuzimanje niže).Poseban nam uspjeh predstavlja porast osviještenosti opće javnosti o problemu otpada u morskom okolišu, povećana briga niza pojedinaca o zaštiti morskog okoliša, jasnije promišljanje istih o rješavanju problema otpada u moru i naravno edukativni priručnik namijenjen SVIMA koji su zainteresirani za ovu problematiku.

I naposljetku, sretni i zadovoljni zbog uspješno provedenih svih aktivnosti ovog projekta i ostvarivanja novih partnerstava puni motivacije idemo dalje!


Velika hvala svim partnerima!Ovaj je projekt proveden uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Zadra. Sadržaj je u isključivoj odgovornosti udruge Društvo istraživača mora 20000 milja i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i enegetsku učinkovitost i Grada Zadra.