Sudjelovali smo na radionici Plavog svijeta i predstavili našu inicijativu ZPMO

Sudjelovali smo na dvodnevnoj radionici “Prikupljanje podataka o morskom otpadu u Hrvatskoj”, u organizaciji projekta ECOSS u suradnji Plavog svijeta s organizacijom Ocean Conservancy za vikend povodom Svjetskog dana zaštite okoliša.

Radionica je održana u Velom Lošinju, gdje smo se družili s brojnim kolegicama i kolegama koji su uključeni u problematiku morskog otpada, a sve u organizaciji Blue World Institute. U sklopu radionice predavanje o našoj inicijativi Zajedno protiv morskog otpada je održala Sanja Stipić. U predavanju je dala pregled djelovanja Društva na području otpada u moru s naglaskom na projekte koje trenutno provodimo uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji od početka prati našu inicijativu. Poseban naglasak dan je na projekt Čiste luke, čisto more u sklopu kojeg će se ove godine neke aktivnosti odvijati i na području Primorsko – goranske županije – Ilovik, Susak i Lošinj.

Posjetili smo i oporavilište za morske kornjače u Malom Lošinju, a zatim krenuli na akciju čišćenja uvale Kriška! Osim Instituta Plavi svijet i naše malenkosti, na radionici su sudjelovali i predstavnici Instituta za oceanografiju i ribarstvo (Split), Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković (Rovinj), Nacionalnog parka Brijuni, Parka prirode Telašćica, komunalnog poduzeća Ponikve Eko Otok Krk te udruga Eko-Zadar, Terra Hub Croatia, Sunce, Tatavaka i Žmergo.

Glavni rezultat radionice je osnivanje „Plave mreže“ – koordinacije organizacija koje se aktivno bave problematikom morskog otpada u Hrvatskoj! Cilj „Plave mreže“ je poticanje međusektorske suradnje dionika koji na različitim razinama nastoje pridonijeti rješavanju problema morskog otpada te promicanje uključivanja građana u akcije čišćenja obale i podmorja, a u svrhu poboljšanja sustavnog prikupljanja podataka o sakupljenom otpadu kao osnovi za dalje postupanje i upravljanje ovim sveprisutnim problemom u Jadranu.

Više pročitajte na stranicama Plavog svijeta na poveznici.