Sudjelovali smo na terenima dugoročnog monitoringa populacije ježinaca i trpova u Jadranu


U sklopu trogodišnjeg monitoringa čija je provedba počela 2019. godine i planirana je do 2021. godine tim stručnjaka provodi terenska istraživanja koja obuhvaćaju praćenje stanja populacije ježinaca i trpova. Nositelj ovog monitoringa je tvrtka Janolus d.o.o. koju čine iskusni ronioci i stručnjaci iz područja biologije mora, uz suradnju s tvrtkom Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju koja djeluje na području primijenjene ekologije u Hrvatskoj i regiji. Projektnom timu također smo se priključili i mi, članovi Društva istraživača mora – 20000 milja na terenskim istraživanja čime smo stekli mnoga nova znanja i vještine. Tijekom ovogodišnjeg “nultog” monitoringa” posjećeno je 26 lokaliteta diljem Jadrana.


Praćenje stanja populacije ježinaca


Cilj ovog monitoringa bio je ustanoviti stanje i pratiti oscilacije u populaciji ježinaca u prirodi. Vrste ježinaca koja su se monitoringom pratile su hridinski ježinac (Paracentrotus lividus), crni ježinac (Arbacia lixula) i pjegavi ježinac (Sphaerechinus granularis). Monitoring je proveden u razdoblju od 24. travnja do 3. lipnja, a na terenskim istraživanja sudjelovali su zaposlenici tvrtke Janolus i Oikon te volonteri Društva.Monitoring se provodi po zadanom protokolu, a ako vas zanima kako on izgleda, nastavite čitati!


Na svakom zadanom lokalitetu, od njih ukupno 13, odabrane su tri postaje međusobno udaljene minimalno 100 m na kojima se bilježilo stanje populacije ježinaca. Sve su lokacije zabilježene GPS uređajem kako bi se iste mogle posjetiti i u narednih dvije godine Na svakoj postaji je sukladno metodologiji određena gustoća i promjer čahure ježinaca (bez bodlji) unutar kvadrata čije su dimenzije iznosile 0.5m x 0.5m. Mjerenja su na svakoj postaji odrađena duž transekata koji su bili postavljeni paralelno s obalom na pet dubina – 1, 2, 3, 4 i 5 m. Nadalje, na svakoj dubini se kvadrat nasumično postavljao na morsko dne te se u smjeru pružanja transekta u određenom smjeru kvadrat prebacivao 10 puta duž linije koju je određivao postavljeni transekt. Ovakvom metodologijom se za pojedinu dubinu dobio jasno pregledan transekt površine 0.5m x cca 5m.Praćenje stanja populacije trpova


Cilj ovo monitoringa bio je slično kao i kod ježinaca, ustanoviti stanje i pratiti oscilacije u populaciji trpova. Vrste trpova koje su monitoringom praćene su vrste roda Holothuria, Ocnus planci i plosnati trp (Parastichopus regalis). Monitoring je proveden u istom vremenskog razdoblju kao i monitoring ježinaca te je tim koji je sudjelovao na terenskim istraživanjima jednak.


Monitoring se provodi po zadanom protokolu, a ako vas zanima kako on izgleda, nastavite čitati!


Metodologija praćenja stanja trpova sastojala se od triju početnih točaka međusobno udaljenih 100m na svakom predviđenom lokalitetu. Početne točke zabilježene su GPS uređajem u svrhu daljnjih praćenja u narednom vremenskog razdoblju. Svaka početna točka služila je kao polazišna točka od koje su se granala tri transekta duljine 25m koji su se pružali u proizvoljnom smjeru. Duž svakog transekta bilježene su vrste trpova, njihova brojnost i ukupna duljina u rasponu od 2m od linije transekta.Završetkom provedbe projekta došlo se do velike količine podataka koja je uspješno obrađena. Dobiveni rezultati su indikativni te su svakako potrebna daljnja istraživanja kako bi se donijeli finalni zaključni o stanju populacije kako ježinaca tako i trpova, o njihovoj povezanosti s ekosustavom te utjecaju njihove potencijalne eksploatacije na isti.


Hvala Janolus d.o.o. na pozivu za uključenje u ovako opsežno istraživanju!