Sudjelovali smo u MedPAN-ovoj radionici na temu otpada u moru!

U Sloveniji, u Izoli u periodu od nekoliko dana (28.11 – 1.12.) organizirana je radionica razmjene iskustva i znanja na temu morskog otpada. Organizirana u sklopu tradicionalnih godišnjih radionica koje organizira MedPAN (mreža menadžera zaštićenih morskih područja u Mediteranu) te Interreg projekta Act4Litter. Radionica je održana pod nazivom “MPAs facing pollution in the Mediterranean: thinking beyond boundaries” te je za zadatak imala predstavljanje najnovijih istraživanja i napora u vezi otpada u morskom okoliu, s posebnim naglaskom na morska zaštićena područja. Predstavljeno je i nekoliko problema i/ili istraživanja u Hrvatskoj (otpad i posidonija na plaži Saharun na Dugom otoku, otpada od jedrilica u NP Kornati).