Zajedno protiv morskog otpada – Čiste luke, čisto more! #2 (2021 – 2022)

„Čiste luke, čisto more! #2“ nastavak je uspješnog projekta Društva 20000 milja unutar inicijative „Zajedno protiv morskog otpada“ .

Projektom se željela postići porast u osviještenosti opće javnosti o problemu otpada u morskom okolišu, povećanje brige o zaštiti morskog okoliša te poticanje na promišljanje o rješavanju tog problema i načinima na koje svatko može doprinijeti smanjenju otpada koji završi u moru


Kroz projekt su se održale akcije čišćenja podmorja na otoku Iloviku, Susku i trajektnog pristaništa na otoku Istu kojima se pristupilo problemu uklanjanja otpada iz podmorja, ali i edukaciji otočana o opasnostima koje otpad u moru može izazvati. Luke su na otocima od velikog značaja za lokalno stanovništvo te zbog velikog korištenja, neadekvatnog odlaganja otpada ili otvorenosti prema vjetrovima mogu postati nakupljališta/izvorišta otpada te ih je potrebno čistiti, održavati i zaštiti od antropogenih utjecaja


Kroz dugogodišnje istraživačko i edukacijsko iskustvo prepoznali smo kako je najvažniji dio pokretanja projekta samo utvrđivanje postojećeg problema i suradnja s loklanim stanovništvom na rješavanju istog. Kroz razgovor s lokalnim stanovništvom, utvrdili smo kako je manjka svijesti i nedovoljno znanje o važnosti mora, morskih organizama, morskih zaštićenih područja i ekosustava za čovjeka samog, ali i globalno jedan od najvećih problema. U otočnim sredinama, more je začetak i osnova života te je važno postići odgovoran suživot čovjeka i mora, kroz uvažavanje važnosti mora i morskog okoliša kao ključnog dijela svakodnevnice kojeg je potrebno poznavati, zaštititi, čuvati i održivo koristiti

Osim kroz akcije čišćenja, edukaciju lokalnog stanovništva i posjetitelja na Iloviku, Susku i Istu, održali smo kroz postavljanje, sada već tradicionalne, noćne izložbe fotografija. Fotografije su prikazivale morska staništa i vrste te utjecaj otpada na iste, a svaka slika imala je i odgovarajući opis koji je posjetitelje poticao na promišljanje o vlastitim navikama zbrinjavanja i stvaranja otpada te kako sami mogu utjecati na poboljšanje svojeg okoliša i koliku važnost svaki pojedinac ima u održavanju stabilnog suživota s morem.


Projekt je u potpunosti zaokružen pružanjem trajnog edukativnog alata otočanima i njihovim posjetiteljima u formi edukativno – informativnih ploča. Svaki otok dobio je po jednu personaliziranu ploču koja na hrvatskom i engleskom jeziku predstavlja osnovne činjenice i pojmove o otpadu u moru. Ploče smo postavili na svaki od otoka zajedno s pripadnicima lokalne zajednice!


Veliku pomoć i podršku u izvedbi projekta pružili su nam formalni partneri na projektu Udruga mladih Ista , kao i lokalni mjesni odbori i drugi vrijedni predstavnici lokalnih zajednica.

Više o aktivnostima na poveznici.Ovaj projekt dio je inicijative Društva 20000 milja “ZAJEDNO PROTIV MORSKOG OTPADA”.

Projekt “Zajedno protiv morskog otpada – Čiste luke, čisto more! #2” proveden je uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Primorsko – goranske županije.

Zajedno čuvamo okoliš – sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


Voditeljica projekta: mag. oecol. et prot. nat. Barbara Čolić
Šifra projekta: 2020/18916
Trajanje projekta: 1/3/21 – 17/1/22
Sredstva: 75.000,00 HRK
Izvor financiranja: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (80%) i Primorsko – goranska županija


Sadržaj je u isključivoj odgovornosti udruge Društvo istraživača mora 20000 milja i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ni Primorsko – goranske županije.