Zajedno protiv morskog otpada! (2018)

Tema otpada u morskom okolišu je nedovoljno obrađena u sklopu podizanja svijesti o zaštiti okoliša i štetnosti otpada na taj okoliš. Pojedine skupine otpada u moru imaju različitu sudbinu i utjecaj na živi svijetu u moru, pogotovo promatrano na dužoj vremenskoj skali. Ova tema sve je češće predmet istraživanja na globalnoj razini te se mnogo radi na osvještavanju javnosti o tom problemu, pogotovo problemu plastičnog otpada, te ih se potiče na aktivno sudjelovanje. Otpad se različito razlaže u akvatičkim ekosustavima od onih kopnenih.

Brojna istraživanja ističu prisutnost najmanjih dijelova plastike – mikroplastike u stupcu morske vode, sedimentu, ali i morskim organizmima, uključujući komercijalno važne vrste morskih riba.

S obzirom na povezanost svih svjetskih mora potrebno je djelovati ka što učinkovitijem rješavanju tog problema. Nužno je obratiti pažnju na temu otpada koji već postoji u okolišu, te se posvetiti njegovom uklanjanju odgovarajućim metodama, poput ponovnog korištenja i recikliranja. Takve aktivnosti mogu uvelike pridonijeti podizanju svijesti o pravilnom postupanju s otpadom i proaktivnom pristupu prema ovom gorućem problemu.

Kroz ove projekte potaknulo se sudjelovanje zainteresirane javnosti u detektiranju sastava i količine otpada na području Zadarske županije znanstvenim pristupom („citizens science“). Na taj način, građani mogu dati svoj doprinos u vidu čišćeg grada, naselja i plaža, ali i sudjelovati u nadopunjavanje baze podataka o strukturi otpada čime se kvalitetnije i odgovornije može pristupiti rješavanju problema na samom izvoru (učestalosti korištenja, pravilnom zbrinjavanju i gospodarenju, promjenu navika i životnih stilova, …)

Provedeni projekti u 2018. pod okriljem slogana “Zajedno protiv morskog otpada!” su:

“Građani i znanost – zajedno protiv morskog otpada” u partnerstvu s Udrugom za očuvanje bioraznolikosti Aurelia uz financijsku podršku Zadarske županije

“Clean Up the World Silba!” uz financijsku podršku A.C.I.

Također smo uz provodene projekte u 2018. sudjelovali i organizirali velike akcije čišćenja plaža i/ili podmorja u hrvatskim zaštićenim područjima:

Akcija čišćenja plaže i monitoring naplavnog otpada u uvali Grabova u Nacionalnom parku Mljet

Akcija čišćenja plaže i podmorja uvale Uska u Parku prirode Lastovsko otočje

Akcija čišćenja podmorja podmorja Čuške dumboke u Parku priroda Telašćica

“If your bathtub is overflowing,
you wouldn’t immediately 
reach for a mop –
you’d first turn off the tap.
That’s what we need to do with
single -use plastic.”

>