Zajedno protiv morskog otpada na Silbi!

Za vikend 31.8. (subota) i 1.9. (nedjelja) na Silbi slijedi nastavak aktivnosti inicijative „Zajedno protiv morskog otpada.


Na plažama Silbe, čest prizor je naplavni otpad, donesen vjetrom, valovima i strujama. Često na njima izostaje bilo kakav oblik infrastrukture za prikupljanje tog otpada, prema bi sami korisnici tih plaža to htjeli. Stoga ćemo zajedno osigurati infrastrukturu jer se zajedno borimo protiv morskog otpada! Na tri lokacije na Silbi postavit ćemo kante za prikupljanje ISKLJUČIVO naplavnog otpada (otpad koji sami generiramo, sami zbrinjavamo!). Kante će biti drvene će im glavna konstrukcija biti od paleta i dasaka. Njih ćemo graditi zajedno kod parka u subotu 31.8. Spretni ili nespretni, dođite bez ili sa svojim alatom, pripomognete i osvježite se! Počinjemo u 10 sati ispred škole!U večernjim satima otvaramo ponovno izložbu fotografija „Svjetlo i tama na morskom putu“ koju smo u jesen 2018. prvi puta upješno postavili na Silbi. Ovog puta u proširenom izdanju s 20 fotografija, u intimnoj mračnoj atmosferi doživjet ćete Silbu i podmorje oko nje u novom svjetlu. Izložbu otvaramo u 20 sati (nakon zalaska Sunca) u parkiću kraj škole!
U nedjelju ćemo izgrađene kante ukrasiti – oslikat ćemo ih raznim motivima kako bi se uklopile u svoj novi silbenjanski okoliš. Tri izgrađene kante krasit će umjetnički, prirodni i tradicionalno silbenjanski motivi. Jednu kantu ukrašavaju članovi Društva za prirodnu i kulturnu batinu otoka Silbe, jednu članovi i prijatelji udruge Silba Environment Art, a jednu djeca i mladež na otoku. Počinjemo u 10 sati, također ispred škole!


Za cijelo to vrijeme imat ćemo mali INFO ŠTAND gdje ćete od nas i partnera moći doznati više o samim kantama, kako ih ispravno koristiti jednom kad budu postavljene, o otpadu u moru, mikroplastici, o bioraznolikosti i podmorju Silbe i Jadrana, kakva su se istraživanja povela ovo ljeto na Silbi, i kakvi su nam planovi za budućnosti! Održat će se i prigodne edukativne radionice za djecu, bojanke i ukrašavanje platnenih vrećica, te prilika za ugrabiti majice i pamučne vrećice uz simboličnu donaciju!

Kante će se po oslikavanju postaviti na plaže uvala koje su od strane Silbenjana prepoznate kao lokacije na kojima bi te kante imale najveći utjecaj: uvala Lojišće, uvala Mavrova i uvala Pernastica. Postavljene kante sadržavat će Info ploču sa smjernicama za njihovo pravilno korištenje na hrvatskom, engleskom i njemačkom. Smjernice bi upućivale da kante služe samo pravilnom odlaganju otpad koje je more samo naplavilo ili su ih posjetitelji plaža i uvala samovoljno sakupili iz pomorja. Takvom inicijativom svaki posjetitelj plaže postaje sudionikom projekta i nastavlja filozofiju iza ekoloških akcija čišćenja. Po postavljanju kanti brigu o njihovom pravovremenom pražnjenju preuzima mi s obzirom na to da na Silbi tijekom godine članova udruge aktivno radi na drugim ekološko-biološko-edukativno orijentiranim projektima. Informaciju o napunjenosti kante posjetitelji plaža moći će dojaviti skeniranjem QR koda koji će biti na Info ploči s ostalim informacijama.

Podmorje Silbe dio je Natura 2000 ekološke mreže te lokalitet u pripremi za proglašenje značajnim krajobrazom. Očuvanosti silbanskog podmorja treba održati i poboljšati, no mnoge su prijetnje očuvanju biološke i krajobrazne raznolikosti. Ovim putem želimo uključiti sve Vas u našem zajedničkom nastojanju da uskoro zaživi MORSKO ZAŠTIĆENO PODRUČJE – PODMORJE SILBE!

Aktivnosti ovog programa dio su inicijative Društva 2000 milja “ZAJEDNO PROTIV MORSKOG OTPADA” i projekta “Akcija čišćenja i monitoring otpada na morskom dnu na Silbi” (Silba blista kad je čista!) Društva 20000 milja čiju provedbu sufinanciraju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grad Zadar.

Zajedno čuvajmo okoliš – sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Sadržaj ovog programa u isključivoj je odgovornosti Društva 20000 milja i ni od kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta FZOEU i Grada Zadra.