Zajedno protiv morskog otpada na Silbi!

Za vikend 31.8. (subota) i 1.9. (nedjelja) na Silbi slijedi nastavak aktivnosti inicijative „Zajedno protiv morskog otpada. Na plažama Silbe, čest prizor je naplavni otpad, donesen vjetrom, valovima i strujama. Često na njima izostaje bilo kakav oblik infrastrukture za prikupljanje tog otpada, prema bi sami korisnici tih plaža to htjeli. Stoga ćemo zajedno osigurati infrastrukturu jer se zajedno borimo protiv morskog otpada! Na tri lokacije na Silbi postavit ćemo kante za prikupljanje ISKLJUČIVO naplavnog otpada (otpad koji sami generiramo, sami zbrinjavamo!). Kante će biti drvene će im glavna konstrukcija biti od paleta i dasaka. Njih ćemo graditi zajedno kod parka u subotu 31.8. Spretni ili nespretni, dođite bez ili sa svojim alatom, pripomognete i osvježite se! Počinjemo u 10 sati ispred škole! U večernjim satima otvaramo ponovno izložbu fotografija „Svjetlo i tama na morskom putu“ koju smo u jesen 2018. prvi puta upješno postavili na Silbi. Ovog puta u proširenom...

Više

Rasvijetlimo podmorje Silbe! (2018)

Edukativno istraživački projekt "Rasvijetlimo podmorje Silbe!" proveli smo povodom Svjetskog dana zaštite životinja i Svjetskog dana zaštite staništa na Silbi obilježujući ga kroz istraživačke aktivnosti inventarizacije infralitoralne stepenice Silbanskih grebena s Udrugom BIUS, te testiranjem "squid - pop" metodologije za mjerenje stope predacije. Također smo proveli edukativnu radionicu za osnovnoškolce Silbe na temu bioraznolikosti koju su predvodili studenti iz Grupe za biologiju mora iz udruge BIUS - Udruga studenata biologije. Učenike smo na interaktivan način educirali o raznim ali čestim vrstama u podmorju Jadrana, te s kojima se se i oni možda sreli ali nisu o njima puno znali. Također smo im prenijeli znanje o potencijalnim prijetnjama koje prijete tim organizmima u vidu klimatskih promjena, zagađenja, invazivnih vrsta i sl. Priprema za squid-pop -- Štapići s komadićima sušenog plašta liganja koji se postavljaju na transektima, te se prati predacija na komadiće mesa u pravilnim vremenskim razmacima Nakon toga otvorili smo...

Više

Zajedno protiv morskog otpada! (2018)

Tema otpada u morskom okolišu je nedovoljno obrađena u sklopu podizanja svijesti o zaštiti okoliša i štetnosti otpada na taj okoliš. Pojedine skupine otpada u moru imaju različitu sudbinu i utjecaj na živi svijetu u moru, pogotovo promatrano na dužoj vremenskoj skali. Ova tema sve je češće predmet istraživanja na globalnoj razini te se mnogo radi na osvještavanju javnosti o tom problemu, pogotovo problemu plastičnog otpada, te ih se potiče na aktivno sudjelovanje. Otpad se različito razlaže u akvatičkim ekosustavima od onih kopnenih. Brojna istraživanja ističu prisutnost najmanjih dijelova plastike – mikroplastike u stupcu morske vode, sedimentu, ali i morskim organizmima, uključujući komercijalno važne vrste morskih riba. S obzirom na povezanost svih svjetskih mora potrebno je djelovati ka što učinkovitijem rješavanju tog problema. Nužno je obratiti pažnju na temu otpada koji već postoji u okolišu, te se posvetiti njegovom uklanjanju odgovarajućim metodama, poput ponovnog korištenja i recikliranja. Takve aktivnosti mogu...

Više