Zajedno protiv morskog otpada – Čiste luke, čisto more! (2020 – 2021)

„Čiste luke, čisto more“ projekt je unutar inicijative „Zajedno protiv morskog otpada“ sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojeg su članovi Društva provodili u 2020. i 2021. godini.


Kroz projekt i čišćenjem lokalnih lučica od otpada na otocima Olib, Silba i Ist se pristupilo kako uklanjanju otpada iz tih lučica tako i edukaciji otočana o opasnostima koje od otpada u moru prijete. Lučice na ovim otocima od velikog su značaja lokalnom stanovništvu. Količine otpada u njima su zamjetne, ponajviše zbog svoje pozicije otvorenosti prema vjetrovima. Ove lučice su također važne za očuvanje prirode s obzirom na to da se nalaze se na područjima koje su dio Natura 2000 ekološke mreže (HR3000053 Silba – podmorje; HR3000052 Olib – podmorje; HR3000063 Prolaz između Zapuntela i Ista). Područja poput lučica nažalost mogu postati i sama izvorišta otpada.S dugogodišnjim istraživalačkim i edukacijskim iskustvom poučeni smo da je najvažniji dio pokretanja projekta utvrđivanje problema i suradnja s lokalnom zajednicom. Razgovorom s lokalnim stanovništvom i posjetiteljima, uočili smo problem manjka svijesti i nedovoljno znanja ljudi o važnosti mora, morskih organizama, morskih zaštićenih područja i ekosustava za čovjeka samog, ali i globalno. U takvim sredinama more je osnova života, stoga je odgovoran „suživota“ čovjeka i mora ekstremno potreban. Kako bi ta „suradnja“ bila duga, kvalitetna i održiva potrebno je zbližavanje čovjeka s morem, ali na razini uvažavanja da je morski okoliš i more, kao ključan dio svakodnevice, potrebno poznavati, zaštiti, čuvati i održivo koristiti.


Kroz akcije čišćenja podmorja lučica na ova tri otoka uklanjali smo otpad u podmorju. Brojni otočani i posjetitelje su se htjeli pridružiti akcijama čišćenja te smo za njih organizirali akcije čišćenja plaža i kopnenog djela koji okružuju lučice. Akcije su se održale u lučici Mul na Silbi, športskoj lučici na Olibu te u području loklanih lučica u uvalama Kosirača i Široka na Istu.Edukacija otočna i posjetitelja bila je provedena i kroz već tradicionalnu izložbu fotografija koja je do sada već bila uspješno postavljena na Silbi dva puta, a kroz ovaj projekt proširili smo ju te postavili ponovno na Silbu te po prvi put na Olib i Ist. S obzirom na to da na ovim malim otocima često nedostaje sadržaja za lokalne i posjetitelje svi su oduševljeno prihvatili ovakav novi edukativni sadržaj i s velikom pažnjom promatrali fotografije kao i čitali popratne priče. Potaknuli smo posjetitelje da promisle o svojim navikama po pitanju otpada te količine plastike stvaraju. Također, smo sve ugroze koje otpad predstavlja povezali s uvijek atraktivnim drugim biološkim i ekološkim pitanjima – zaštite, očuvanja, konzervacije i morskih zaštićenih područja. Ugodna sugestivna atmosfera parkića na otocima savršeno se uklopila u ovu izložbu te smo se osjećali iznimno dobrodošlo! Od svih posjetitelja pozvani smo da se vratimo i dogodine, a cijela izložba se odvijala poštivajući epidemiološke mjere trenutno na snazi na otvorenom na otocima:


Saznaj više kako nam je bilo na svakom od otoka klikom na otok koji vas vodi na opširniji članak:


Projekt je u potpunosti zaokružen pružanjem trajnog edukativnog alata otočanima i njihovim posjetiteljima u formi edukativno – informativnih ploča. Svaki otok dobio je po jednu personaliziranu ploču koja na hrvatskom i engleskom jeziku predstavlja svima osnovne činjenice i pojmove o otpadu u moru. Ploče smo postavili na svaki od otoka zajedno s pripadnicima lokalne zajednice!


Veliku pomoć i podršku u izvedbi projekta pružili su nam formalni partneri na projektu Udruga mladih Ista, Udruga Mavena s umjetničkom organizacijom Silba Enviroment Art te Udruga SOL, kao i lokalni mjesni odbori i drugi vrijedni predstavnici lokalnih zajednica.


Ovaj projekt dio je inicijative Društva 20000 milja “ZAJEDNO PROTIV MORSKOG OTPADA”.

Projekt “Zajedno protiv morskog otpada – Čiste luke, čisto more” proveden je uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Zajedno čuvamo okoliš – sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


Voditeljica projekta: mag. oecol. et prot. nat. Barbara Čolić
Šifra projekta: 2020/002497
Trajanje projekta: 1/7/20 – 15/4/21
Sredstva: 75.000,00 HRK
Izvor financiranja: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (80%)


Sadržaj je u isključivoj odgovornosti udruge Društvo istraživača mora 20000 milja i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.